20. 06. 2024
Průmysl 4.0 Lidé a společnost Energie & Doprava

Dne 10. června se v 60minutovém online formátu "60 minutes circular" diskutovalo o tématu komunální cirkulární ekonomiky.

Cirkulární ekonomika na komunální úrovni má zásadní význam, protože obce a města mají jedinečnou možnost efektivně využívat zdroje, minimalizovat množství odpadu a chránit životní prostředí. Cílenými opatřeními mohou nejen snížit svou ekologickou stopu, ale také realizovat ekonomické přínosy a zlepšit kvalitu života svých občanů.

 

Andreas Van-Hametner z Ressourcen Forum Austria ve své prezentaci ukázal, jakou roli hrají obce a regiony v cirkulární ekonomice a jaké výhody cirkulární ekonomika obcím a regionům nabízí. Obce a regiony jsou díky své blízkosti občanům a podnikatelům a existujícím organizačním strukturám ústředním centrem oběhového hospodářství. To jim na oplátku nabízí mimo jiné zvýšení kvality života obyvatel a větší přidanou hodnotu pro regiony. Obce a regiony si bohužel často neuvědomují svou roli v cirkulární ekonomice. Právě proto je velmi potřebné, aby zejména pro menší obce existovaly informace a sítě, které budou základem pro strategické řešení tohoto tématu.

 

Zuzana Drhová z Pražského inovačního institutu vysvětlila, jak se komunální cirkulární ekonomika uplatňuje v praxi. Strategie Cirkulární Praha 2030 se zaměřila především na témata stavebnictví (které tvoří 70 % pražského odpadu), vody, potravinářství a zemědělství a odpadového hospodářství. Důležitým průřezovým tématem strategie bylo také zohlednění udržitelnosti a oběhového hospodářství při zadávání veřejných zakázek.

 

Další vydání pořadu 60 Minutes Circular se uskuteční 23. září. Chcete se příště zúčastnit se svým projektem/aktivitou? Dejte nám vědět na ingrid.linhart@biz-up.at


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online