18. 05. 2020
Lidé a společnost

Kvůli zamezení šíření viru COVID-19 byl značně omezen přeshraniční provoz v celém Evropském regionu Dunaj-Vltava. Pravidelně pro Vám aktualizujeme stručný souhrn aktuálních cestovních omezení.

Stav k 18.05.2020

Rakousko

Rakousko se rozhodlo k dalším krokům k uvolnění opatření proti koronaviru v příhraničním režimu. Aktuálně jsou opět otevřené všechny hraniční přechody do Čech a do Německa. Prováděny jsou namátkové kontroly. Předpoklady pro překročení hranic z Německa nebo z Čech zůstávají ale předběžně do 15.06.2020 beze změny.

Do 31.05.2020 dovoluje Rakousko příjezd bez negativního testu na koronavirus či nedodržení povinné domácí karantény jen v rámci cesty za zaměstnáním, pro pendlery nebo s ohledněním vážných rodinných důvodů či k zabezpečení zvířat.

Všichni ostatní cestující do Rakouska musí předložit atest o bezinfekčnosti, který nesmí být starší než čtyři dny.

Další informace:
Vstup z ČR do Rakouska

Spolkové ministerstvo vnitra Rakouska

Německo

Přechod hranic do Rakouska je z Německa možný na všech hraničních přechodech. Předpoklady pro překročení hranic z Rakouska nebo z Čech zůstávají předběžně do 15.06.2020 beze změny, prováděny  jsou namátkové kontroly. 

Přeshraniční přeprava zboží a dojíždění za prací (je nutné mít s sebou potvrzení) jsou nadále povoleny. Cestující bez závažných důvodů nesmí do 15.06.2020 překračovat hranice. To taktéž platí pro cestující se symptomy, které mohou nasvědčovat na nákazu koronavirem.

Další informace:
Spolkové ministerstvo vnitra Spolkové republiky Německo
Ministerstvo zahraničí Spolkové republiky Německo
Velvyslanectví SRN v Praze

Česká republika

Přechod hranic do ČR je z Německa a Rakouska možný na všech hraničních přechodech.  Předpoklady pro překročení hranic zůstávají předběžně do 13.06.2020 beze změny.  Prováděny jsou namátkové kontroly. Pro české občany a pro cizince s povolením k pobytu v České republice nad 90 dnů, kteří se nacházejí mimo území ČR, je nadále možné se vrátit na území ČR.

Dne 23. 4. 2020 byl rozšířen okruh cizinců, kteří mohou za jasně stanovených podmínek vstoupit na území Česka. Nově se občané ČR mohou při návratu vyhnout karanténě, pokud předloží maximálně čtyři dny starý negativní PCR test na COVID-19.

Přeshraniční pracovníci a studenti

Od 27. 4. je nově možné při prvním vstupu na území ČR předložit potvrzení o absolvování PCR testu, nebo nahradit tento test absolvováním 14denní karantény v ČR. V případě zvolení varianty testu, je potřeba vždy po 14 dnech předložit potvrzení o absolvování nového PCR testu. S sebou je třeba mít: potvrzení o absolvování PCR testu, potvrzení pro přeshraniční pracovníky pro kontrolu na české straně a potvrzení pro přeshraniční pracovníky pro kontrolu na rakouské nebo německé straně.

Cestovat každý den do země, kde studují, i zpět mohou nově i příhraniční studenti. Ti se vyhnou karanténě, když každých 14 dnů předloží při překročení hranic maximálně čtyři dny starý test.

Bližší informace k pendlerům na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Výkon ekonomické činnosti do 72 hodin

Nově je za účelem nepravidelné ekonomické činnosti možno:

  • vycestovat z ČR s návratem zpět do 72 hodin (bez nutnosti PCR testu ani karantény)
  • vstoupit na území ČR (občané EU) – podmínkou je negativní PCR test

Pokud výkon ekonomické činnosti v zahraničí přesáhne 72 hodin, je potřeba při vstupu do ČR předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo absolvovat karanténu.

Bližší informace zde

Možnost vycestování a návratu do ČR bez následné karantény platí pro:

  • Pendlery pracující ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému a nově pracovníky kritické infrastruktury(nutné se prokázat nótou zastupitelského úřadu a potvrzením).
  • Zemědělce, kteří musejí kvůli práci na max. 24 h vyjet do sousední země.
  • Všechny občany, kteří musejí za hranice jet k doktorovi, veterináři, na pohřeb, k soudu, na úřad nebo krátkodobě vyjet pečovat o rodinné příslušníky z důvodu jejich zdravotního stavu. Důvod výjezdu budou muset na hranicích doložit.

 

Další informace:

Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (od 27. 4. po dobu trvání nouzového stavu) v pdf

Ministerstvo vnitra České republiky

Velvyslanectví České republiky ve Vídni

Velvyslanectví České republiky v Berlíně


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Aktuální cestovní omezení

Aktuální cestovní omezení

ERDV Vás informuje

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti