03. 02. 2021
Zdravotnictví Cestovní ruch Lidé a společnost

Z důvodu zamezení šíření nemoce Covid-19 byla v jednotlivých zemích Evropském regionu Dunaj-Vltava opět zavedena nová opatření.

Shrnuli jsme pro Vás nejdůležitější informace týkající se aktuálních cestovních předpisů: stav k 17.2.2021.

Vezměte prosím na vědomí, že níže uvedené informace se mohou rychle změnit kvůli dynamickému vývoji situace. Informace byly připraveny podle našeho vědomí a svědomí na základě dostupných informací aktuálního stavu. Veškerý obsah se může kdykoliv změnit.

Německo

Při příjezdu z České republíky do Německa platí:
Od 14.02.2021 zařadilo Německo celou Českou republiku mezi oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru. Momentálně platí zákaz cest a přepravy cestujících z České republiky do Německa.
Na pracovní a služební cesty ani na cesty za účelem zahájení pracovní činnosti (např. v případě pendlerů) se toto usnesení nevztahuje.

Při příjezdu z Rakouska do Německa platí:
Od 14.02.2021 byla i část Rakouska – Tyrolsko (s vyjímkami okresu Lienz/východní Tyrolsko, obcí Jungholz a Rißtals v oblasti obcí Vomp a Eben am Achensee), označena jako oblast s mimořádně nakažlivovou variantou viru. Proto zde platí zákaz přepravy osob v přeshraniční železniční, autobusové, lodní a letecké dopravě. Příjezd do Německa je umožněn pouze těm pendlerům, jejichž povolání/práce je „systémově relevantní". Výjímku mají též žáci a studenti. Ostatní části Rakouska spadají pod rizikovou oblast. 

Cestující z rizikových oblastí se musí – až na vyjímky - při příjezdu do Německa nechat povinně zaregistrovat, předložit negativní test a popř. nastoupit do povinné 10-denní karantény.

Malý pohraniční styk: Od 09.12.2020 byl zrušen takzv. malý pohraniční styk, který cestujícím umožnoval volné cestování po dobu méně než 24 hodin do ciziny nebo z ciziny do Bavorska, a to  bez karantény a bez nutnosti předložit negativní test. Zrušení malého pohraničního styku platí předběžně i nadále. Cesty v rámci malého pohraničního styku jsou možné už jen s testem, a to i ve výjimečných případech, jako je např. závažné onemocnění blízkých příbuzných apod.

Informace pro pendlery: Do Bavorska budou moci i nadále denně přejíždět hranice pendleři pracující ve zdravotnictví a pečovatelství a řidiči přepravující přes hranici zboží (příjezd možný pouze s negativním testem na Covid-19). Ostatní pendleři si musí nejpozději do 17.2.2021 získat potvrzení o "nepostradatelsnosti". Ostatní zůstává nadále: při příjezdu do Německa je nutná registrace, mít negativní test na Covid-19 ne starší než 48 hod a mít s sebou pracovní smlouvu.

Omezení pro příjezd do Německa z rizikových zemí si každá spolková země určuje sama. Víceméně se řídí pravidly doporučenými spolkovou vládou.

Platné opatření ve Svobodném státě Bavorsko, rizikové oblasti podle Robert-Koch-Institutu

Další informace naleznete také na Ministerstvu zahraničí Auswärtiges Amt a nebo na webových stránkách Generálního konzulátu České republiky v Mnichově.

 

Rakousko

Před příjezdem do Rakouska je povinná elektronická registrace Pre-Travel-Clearance - PTC. Od 10.02.2021 platí, že při příjezdu do Rakouska je třeba předložit negativní antigenní či PCR test, který nesmí být starší než 72 hod. Pokud jej cestovatelé nebudou mít k dispozici, mohou se nechat do 24 hodin otestovat též v Rakousku. Současně však musí neprodleně nastoupit 10denní karanténu, která může být ukončena nejdříve 5. den po vstupu absolvováním dalšího antigenního či PCR testu s negativním výsledkem.

Rakousko též od 10.02.2021 zintenzivní kontroly na hranicích se všemi sousedy. Hranice může být překročena pouze na hraničních přechodech. Menší hraniční přechody byly uzavřeny.

Informace pro pendlery: pendleři přijíždějící do Rakouska mají povinnost se elektronicky registrovat a musí předkládat jednou za týden negativní test. Ten může být antigenní i PCR. Při příjezdu nesmí být starší sedmi dní.

Bližší informace o testování/test.místech v Dolním Rakousku zde a Horním Rakousku zde. Test mohou absolvovat osoby, které mají v Horním či Dolním Rakousku hlavní nebo vedlejší pobyt a nebo v těchto spolkových zemích pracují či studují.

Další informace na Spolkovém ministerstvu pro sociální záležitosti, zdravotnictví, péči a ochranu spotřebitele – Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, na ministerstvu zahraničních věcí Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten a nebo také na Českém velvyslanectví ve Vídni.

 

Česká republika

Od pátku 05.02.2021 zařazuje Česká republika Rakousko i Německo mezi země s vysokým rizikem výskytu onemocnění Covid-19 (červen země). Pro cestovatele platí povinnost elektronické registrace příjezdový formulář, negativního testu na Covid -19 (PCR nebo antigenního) při překročení hranic a absolvování dalšího testu (pouze PCR) do 5 dnů po vstupu do ČR. Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

Výjimky platí: pro mezinárodní dopravu a pravidelný přeshraniční pohyb (pendleři, žáci a studenti a osoby vykonávající práva péče o dítě).

Pravidla vstupu a návratu všech osob do ČR (účinnost od 05. 02. 2021)

Seznam zemí  s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 (platný od 01.02.2021)

Další informace na stránkách Ministerstva Vnitra České republiky, Ministerstvu zahraničních věcí na stránkách  Ministerstva zdravotnictví České republiky nebo na Covid-portálu.

 

Re-open EU / Komplexní nástroj pro informace o cestování 

Další informace k cestování po Evropě naleznete na evropské platformě Re-open EU.
https://www.evropskyregion.cz/temata-spoluprace/re-open-eu-platforma-na-obnoveni-cestovniho-ruchu-914.html

Evropská komise se 14. prosinec 2020 rozhodla spustit mobilní aplikaci Re-open s pravidelnými aktualizacemi v oblasti zdraví, bezpečnosti a cestovních opatření proti koronaviru po celé Evropě. Nástroj využívá strojový překlad, a proto může být v některých ohledech kostrbatý, ale shromažďuje velké množství užitečných informací.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka