10. 12. 2019
Energie & Doprava

To, že budoucnost zásobování energií spočívá v obnovitelných zdrojích energie, je jasné. Při jejich rozvoji ale pořád narážíme na jedno: a tím je elektrická síť.

Této problematiky se ujala přeshraniční bavorsko-česká výzkumná skupina a dala si za úkol co možná nejvíce zjednodušit tu a tam komplexní plánování rozvoje sítě v regionu pro obce a firmy pomocí moderních nástrojů.

 

Konsorcium
Výzkumná skupina, která je činná od roku 2017, se skládá ze zástupců Západočeské univerzity v Plzni, OTH Regensburg a TH Deggendorf. Každé z výzkumných zařízení tak do tohoto „CrossEnergy" projektu může vnést své stanovisko. Těmto cca 10 výzkumným pracovnicím a pracovníkům předsedá Prof. Dr. Eduard Janeček (Plzeň), Prof. Dr. Wolfgang Dorner (Deggendorf) a Prof. Dr. Oliver Brückl (Regensburg). Obce a provozovatelé sítí z regionu přitom výzkumné skupině pomahájí tím, že jí poskytují reálná data a odbornost. Výzkumný projekt je podporován meziregionálním programem Cíl EÚS Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Motivace
Cílem výzkumu je sestavení nástroje, který bude odpovědným osobám sloužit při přizpůsobování elektrické sítě výzvám budoucnosti jako pomůcka při rozhodování. Pokud má například obec, poskytovatel energie nebo firma v plánu instalovat PV zařízení, může nástroj určit, jaké úpravy by toto opatření na místě vyžadovalo. Zatímco ve velkých energetických provozech tuto úlohu většinou přebírají celá odborná oddělení, v některých menších závodech možnost přesnějších analýz chybí.

 

Postup
Aby bylo možné stanovit co možná nejpřesnější prognózy, byl nejprve zjištěn skutečný stav ve stávajících sítích. Přitom nehrají roli pouze kvalita a kvantita síťové infrastruktury, ale například také různé právní předpoklady v Bavorsku a Čechách, rozložení sítí a poloha uzlů, řešení síťových závad a vývoj blízké budoucnosti. Následně byly všechny tyto zjištěné údaje implementovány do nástroje a s pomocí různých případových studií otestovány z hlediska své funkce.

 

Výsledek
Nástroj „CrossEnergy" konečně navrhuje různé varianty, jak lze co
možná nejsmysluplněji integrovat konkrétní projekt do sítě a jaké
dopady bude plánované opatření na stávající síť mít. Při rozhodování
také pomáhá, kolik obnovitelných energií lze posílit, aniž by musela
být rozšiřována stávající místní nebo podniková síť.

 

Závěr výzkumného projektu
4. prosince výzkumná skupina představí nástroj „CrossEnergy" blíže a
na základě případových studií vysvětlí jeho funkčnost. Bližší
informace na https://www.energieagenturregensburg.de/crossenergy

 

Ohlasy
Prof. Dr. Oliver Brückl, OTH Regensburg: „Zásobování energiemi musí být bezpečné,
ohleduplné k životnímu prostředí a cenově výhodné. Naše spolupráce s námi vyvinutým
nástrojem významně přispívá k tomu, že lze integrovat technologie výroby přátelské vůči
životnímu prostředí, elektromobilitu, ale také systémy zásobování teplem a zásobníky do
elektrických sítí co možná nejvýhodněji, a přitom síť provozovat i nadále stabilně a bezpečně."


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Fotosoutěž 2021

Fotosoutěž 2021

Hledá se nejhezčí foto hradu či zámku

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka