02. 12. 2022
Vysoké školy Lidé a společnost

Rozhovor s profesorem Dr. Wolfgangem Dornerem, vedoucím projektu a vědeckým ředitelem Institutu aplikované informatiky v Technologickém kampusu ve Freyungu, který je součástí Technické vysoké školy Deggendorf Interview k projektu: „Česko-bavorská síť otevřených dat"

Vážený pane profesore Dornere,
jak vznikl nápad vytvořit „Česko-bavorskou síť otevřených dat" a co je cílem tohoto projektu?
V Technologickém kampusu ve Freyungu nám jde o to rozvíjet aplikovaný, uchopitelný výzkum a obsáhnout tak různé cílové skupiny a uživatele. Projekt Regionální data se soustředí na města a obce a veřejnou správu a na společnou přidanou hodnotu, kterou můžeme vytvořit jako výzkumný ústav společně s regionálním hospodářstvím. Zpřístupněním většího množství informací veřejných institucí formou otevřených dat – tedy strukturovaných, digitálních, strojově čitelných datových záznamů – mohou být v regionu vyvíjena cílená řešení pro region. Data o infrastruktuře, mobilitě nebo nabídce zdravotnických služeb mohou být digitálně propojena a pomoci rozvíjet strategii regionálního rozvoje bezprostředně podle potřeb. Ve spolupráci s našimi projektovými partnery v Českých Budějovicích se vzájemně obohacujeme díky různým přístupům k řešení a zaměření na různé prostorové struktury. Smyslem společné regionální datové sítě je volně zpřístupnit ideje a příklady využití a poskytnout na obou stranách hranice podněty k novým projektům. Další informace o našem projektu najdete také online na www.regionaldata.online.

 

Kteří projektoví partneři se na projektu podílejí a jak je projekt financován?
Na projektu spolupracují kromě Technologického kampusu Freyung Jihočeská univerzita a Jihočeský vědeckotechnický park. Česko-bavorská síť otevřených dat je financována Evropskou unií v rámci dotačního programu Cíl pro evropskou územní spolupráci mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Interreg V A.

 

Jaké konkrétní výsledky a poznatky projekt přináší a jaký užitek z něj mají oba regiony, Dolní Bavorsko a Jižní Čechy?
Důležitou součástí tohoto projektu je průzkum současné situace v regionu: Kde už existují otevřené datové záznamy? Kde jsou shromažďována zajímavá data, která ale dosud nejsou volně přístupná? Tyto informace budou na konci projektu soustředěny a znázorněny na digitální mapě. Z rozhovorů s nejrůznějšími cílovými skupinami, se zástupci měst a obcí a veřejných institucí, se začínajícími podnikateli, výzkumníky a odborníky na open data jsme v minulých měsících získali představu, jak by bylo možné aktivovat potenciály otevřených dat. Pochopili jsme, že hlavní roli v tomto procesu by měly zaujímat vysoké školy, výzkumné ústavy a také open source komunity. Jelikož spolupráce a výměna dat mezi těmi, kteří je shromažďují, a těmi, kteří je zhodnocují, je poměrně velkou výzvou, mohou být tito neutrální partneři prostředníky a katalyzátory procesu. Vidíme již nyní, že jako Technologický kampus můžeme nabídnout platformu, na níž se mohou rozvíjet nové projekty a partnerství. Na našem regionálním datovém mapathonu jsme spojili regionální správu zemského okresu, Zemský zahradnický veletrh Freyung 2023 a Spolek Bavorského lesa. Všichni zájemci mohli zaznamenat na interaktivní mapě svá oblíbená místa a tipy na výlety v okrese. Tyto informace mohou nyní využít projektoví partneři ve svých vlastních materiálech jako podklad pro doplňující doporučení pro návštěvníky nebo místní obyvatele.
Sít´, kterou jsme vytvořili v posledních několika měsících, zůstane k dispozici i po ukončení našeho projektu a bude aktualizována o nové nápady a poznatky. Těšíme se na nové initiativy, které obohatí myšlenku projektu Open Data v našem regionu.

 

Kontakt:
Technická vysoká škola Deggendorf
Zentrum für angewandte Forschung
Institut für angewandte Informatik – Technologie Campus Freyung

vedoucí projektu:
Prof. Dr. Wolfgang Dorner, wissenschaftlicher Leiter des Instituts für angewandte Informatik
Tel.: +49 991 3615-487
Mail: wolfgang.dorner@th-deg.de
Internet: https://zaf.th-deg.de/public/project/252?embedded=false

 

Foto: vedoucí projektu prof. Dr. Wolfgang Dorner, vědecký ředitel Institutu aplikované informatiky v Technologickém kampusu ve Freyungu, Technická vysoká škola Deggendorf


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online