03. 10. 2022
Průmysl 4.0

SAVE THE DATE: 05.12.2022, od 09:00 do 12:00, online informační akce na téma „Cirkulární ekonomika v ERDV“. Srdečně vás zveme a těšíme se na vaši registraci.

Udržitelnost je nevyhnutelným tématem jak v EU, tak v celosvětovém měřítku. To je zřejmé z evropského Green Dealu, nových programů Interreg, ale také z cílů udržitelného rozvoje OSN. Evropský region Dunaj-Vltava se bude zabývat mimo jiné tématy cirkulární ekonomiky a digitalizace.


Spolupráce partnerů v Evropském regionu Dunaj Vltava je nezbytná pro rozvoj regionu orientovaný na budoucnost a zohledňující cirkulární ekonomiku. Cirkulární ekonomika koneckonců znamená také vytváření a rozšiřování sítí, které ze sebe navzájem těží. Nakládání s odpady je v této souvislosti důležitým faktorem, aby se v procesu udržely trvalé materiální toky a aby se zdroje využívaly efektivně. Důležitými pilíři cirkulární ekonomiky jsou také digitalizace a kooperace.

 

Síť ERDV pro Cirkulární ekonomiku |napříč technologiemi, odvětvími a přes hranice:
Budování sítí, výměna vědomostí, komunikace a spolupráce mají posílit cirkulární myšlení, cirkulární výzkum a cirkulární ekonomiku v ERDV a jsou středobodem budoucích aktivit.
Cirkulární myšlení vytváří povědomí na všech úrovních, protože cirkulární ekonomika funguje pouze tehdy, když všichni spolupracují. Cirkulární výzkum zahrnuje všechny instituce výzkumu a vývoje, které hledají nové přístupy a vyvíjejí řešení na vědecké úrovni. Cirkulární ekonomika se zabývá novými obchodními modela a zaváděním cirkulární ekonomiky v podnicích.

 

Pro registraci klikněte zde.

 

Pokud máte zájem o další informace, obraťte se na tým ERDV u Business Upper Austria (melanie.eggel@biz-up.at, iris.reingruber@biz-up.at).


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online