31. 03. 2020
Průmysl 4.0 Vysoké školy

V České republice a Bavorsku se ročně narodí přibližně 220.000 dětí. Dvě třetiny z nich přicházejí na svět přirozenou cestou. Devět procent ze spontánně rodících žen však utrpí při porodu zranění, která mohou způsobit dlouhodobé následky, jako je například inkontinence.

Evropský projekt „Porodnictví 2.0 – Virtuální modely pro prevenci poranění během porodu" chce napomoci snížit pravděpodobnost vzniku takových poranění.


Projekt vznikl ve spolupráci Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze a OTH Regensburg. Interdisciplinární vědecký tým, který tvoří odborníci v oborech gynekologie, anatomie a biomechanika, si stanovil za cíl zdokonalit prostřednictvím projektu možnosti manuální asistence při porodu. Hlavní pozornost je přitom zaměřena na zlepšení techniky manuální asistence. S využitím anatomických studií jsou vytvářeny počítačové modely předloktí a ruky. Tyto virtuální modely lidského těla jsou pak dále využívány k ergonomické a biomechanické optimalizaci asistence při porodu.


Vedle přímého efektu v oblasti v porodnictví může projekt přispět také k řešení dalších vědeckých otázek. Vytvořený model ruky umožní provést celou řadu dalších analýz v nejrůznějších oblastech, jako je například ergonomie pracovního místa, sportovní věda, ortopedie a úrazová chirurgie. Pro tyto účely bude model publikován a poskytnut vědeckým týmům z celého světa. Příkladem navazujícího projektu je spolupráce s oddělením úrazové chirurgie Univerzity Regensburg na téma léčení zlomeniny lokte.


Výsledky projektu by měly na jedné straně přinést snížení nákladů pro zdravotnický systém, protože léčení následků porodních zranění systém výrazně zatěžuje. „Na druhé straně jsou důležité právě aspekty, které ovlivňují osobní život, jako je například zabránění dlouhodobým zdravotním problémům a rychlý návrat do pracovního procesu", říká prof. Dr.-Ing. Dendorfer. Další výhodou je podle jeho názoru také skutečnost, že vytvořené modely bude možné nad rámec projektu využívat při řešení celé řady ergonomických a medicínských otázek.


Projekt přispěl ke vzniku nové přeshraniční spolupráce. Díky tomu došlo k úzkému propojení se Západočeskou univerzitou v Plzni, která umožňuje i všem ostatním partnerům v dalších projektech využívat vědecké přístroje. Kromě toho v současnosti probíhají intenzivní práce na koncepcích pro dalších společné studie v oblasti průmyslového designu a základního výzkumu v oblasti medicíny. Navazují také pravidelné přednáškové akce pro studenty příslušných partnerů.


Zdroj: OTH Regensburg, Oddělení vztahů mezi vysokými školami a PR/ Fakulta strojírenství (biomechanika, technická mechanika a věda o materiálech) – kontaktní osoba prof. Dr.-Ing. Dendorfer


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online