30. 11. 2021
Vysoké školy

Delegace kampusu Burghausen Technické univerzity Rosenheim se vydala na dvoudenní studijní exkurzi do Plzně a Českých Budějovic, jejímž cílem bylo seznámit se s vysokoškolským prostředím v Česku, debatovat s českými kolegy o tématech, jako jsou spolupráce vysokých škol, studentské výměny, projekty Erasmus a výzkumné projekty, kooperace podniků a další, a o něco lépe poznat sousední zemi Česko.

Exkurzi zorganizovala projektová manažerka Vendula Maihornová z podpůrného spolku Evropského regionu Dunaj-Vltava se sídlem ve Freyungu, která má na starosti kooperace českých, rakouských a německých vysokých škol v Evropském regionu Dunaj-Vltava. Navázala kontakty s oběma velkými univerzitami v západních a jižních Čechách a společně s partnery z obou univerzit sestavila vhodný program.


Šestičlenná delegace kampusu Burghausen, vedená děkanem profesorem Dr. Philippem Keilem a studijní děkankou podnikové ekonomie, profesorkou Silvií Seiboldovou, a třemi zástupkyněmi Evropského regionu Dunaj-Vltava, navštívila první den exkurze Západočeskou univerzitu v Plzni, která patří k větším univerzitám v Česku. Je jediným státním vysokoškolským zařízením se sídlem v Plzeňském kraji a má v současné době devět fakult s více než 60 katedrami a dva vysokoškolské instituty. Více než 11.000 mladých lidí si na Západočeské univerzitě v Plzni může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorandských programů a studovat obory, jako je strojírenství, elektrotechnika, informatika, aplikovaná matematika, fyzika a mechanika, ekonomie, design a řada dalších. Kromě pedagogické činnosti představuje univerzita i centrum pro výzkum a vývoj, což dokládají i nedávné velké investice do tří nových výzkumných center. Při prohlídce kampusu Bory delegace navštívila m. j. Fakultu strojní, Fakultu ekonomickou, Fakultu designu a umění Ladislava Suttnara a výzkumné centrum RTI. Možnost k osobnímu rozhovoru s vedením univerzity, zastoupeným prorektorkou pro internacionalizaci, Ing. Ditou Hommerovou, Ph.D., MBA, měli němečtí hosté během oběda a následné debaty, jíž se zúčastnili zástupci jednotlivých fakult. Jaké to je, přednášet na české univerzitě a vést diskuzi s českými studenty, mohla osobně zažít profesorka Dr. Silvia Seiboldová při své přednášce pro studenty marketingu na Fakultě ekonomie.


Další den cesta pokračovala na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Zde studuje na osmi fakultách téměř 9000 studentů širokou škálu studijních oborů v oblastech ekonomie, pedagogiky, přírodních věd, teologie, umění, lékařství a zemědělství. Delegaci kampusu Burghausen zde přijali děkanka Ekonomické fakulty, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, a proděkan doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. Během prohlídky kampusu se mohli účastníci exkurze seznámit s některými výzkumnými projekty Zemědělské a Přírodovědecké fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod. V následné společné debatě prezentovali zástupci obou vysokoškolských zařízení své instituce a hovořili o možné kooperaci, především v oblasti studentských výměn, výměny zkušeností a ve výzkumu a vědě.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online