05. 07. 2019
Průmysl 4.0 Lidé a společnost

Digitalizace nabízí možnost, jak udržet venkov atraktivním místem k bydlení a práci, a to tím že na venkově zlepší nabídku moderního zásobování, práce, zdravotnictví, vzdělávání nebo mobility.

Brožura s více než sto příklady „Digitalisierung – Ideen für Gemeinden und Regionen" (Digitalizace – Nápady pro obce a regiony) představuje široké spektrum konkrétních a praktických příkládů aplikace digitalizace. To má být inspirace k poznání šancí, které digitalizace skýtá, a také k prvním krokům pro moderní obce a venkovské regiony.

Na vydání brožury úzce spolupracovali Oö. Zukunftsakademie s hornorakouským spolkem obcí OÖ Gemeindebund a FH Oberösterreich (Campus Steyr). Při výběru příkladů byl kladen důraz na to, aby se jednalo o příklady konkrétní a realistické.

Škála témat a možností je obrovská :

  • Správa obcí: digitální služby pro občany, Social Media, řešení Smart City
  • Zapojení a Engagement: přímé zapojení občanů, sousedské sítě
  • Místní zásobování: regionální prodejní a marketingové platformy, digitální služby v maloobchodech
  • Mobilita: platformy pro mobilitu, optimalizace tras, car sharing
  • Zdravotní a pečovatelské služby: telemedicína, Ambient Assisted Living, propojení služeb lékařské péče
  • Práce a učení: Smart Work, Co-Working, E-Learning

 

Download brožury v němčině: https://www.ooe-zukunftsakademie.at/chance_digitalisierung.pdf


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Aktuální informace k cestám po Evropském regionu Dunaj-Vltava

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka