05. 07. 2019
Průmysl 4.0 Lidé a společnost

Digitalizace nabízí možnost, jak udržet venkov atraktivním místem k bydlení a práci, a to tím že na venkově zlepší nabídku moderního zásobování, práce, zdravotnictví, vzdělávání nebo mobility.

Brožura s více než sto příklady „Digitalisierung – Ideen für Gemeinden und Regionen" (Digitalizace – Nápady pro obce a regiony) představuje široké spektrum konkrétních a praktických příkládů aplikace digitalizace. To má být inspirace k poznání šancí, které digitalizace skýtá, a také k prvním krokům pro moderní obce a venkovské regiony.

Na vydání brožury úzce spolupracovali Oö. Zukunftsakademie s hornorakouským spolkem obcí OÖ Gemeindebund a FH Oberösterreich (Campus Steyr). Při výběru příkladů byl kladen důraz na to, aby se jednalo o příklady konkrétní a realistické.

Škála témat a možností je obrovská :

  • Správa obcí: digitální služby pro občany, Social Media, řešení Smart City
  • Zapojení a Engagement: přímé zapojení občanů, sousedské sítě
  • Místní zásobování: regionální prodejní a marketingové platformy, digitální služby v maloobchodech
  • Mobilita: platformy pro mobilitu, optimalizace tras, car sharing
  • Zdravotní a pečovatelské služby: telemedicína, Ambient Assisted Living, propojení služeb lékařské péče
  • Práce a učení: Smart Work, Co-Working, E-Learning

 

Download brožury v němčině: https://www.ooe-zukunftsakademie.at/chance_digitalisierung.pdf


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Překročení hranic Evropského regionu

Překročení hranic Evropského regionu

je opět možné

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách ERDV