30. 06. 2020
Průmysl 4.0

V polovině května 2020 byl startup Easy2Parts z Deggendorfu (Dolní Bavorsko) zmíněn na platformě www.deutsche-startups.de jako jeden z deseti německých startupů, které byste měli znát. Jak se daří zakladatelům ve venkovských oblastech, jaká byla cesta zakládání a kam cesta směřuje? Více k tomu v interview pro ERDV.

Easy2Parts je první platforma, která spojuje sociální síť se softwarem dodavatelského řetězce tak, aby získávání konstrukčních dílů a sestav pomocí UI bylo enormním způsobem usnadněno. Platforma spojuje nákupní společnosti s jejich dodavateli a umožňuje jim automaticky najít nové dodavatele. Skrze rozhraní mezi Easy2Parts a existujícími softwarovými řešeními se mohou automaticky a bez přerušení médií předávat např. nabídky, objednávky, zakázky atd. Uživatelé přitom mají maximální transparentnost, zabezpečení a efektivní zpracování. Vedle několika grantů a cen zakládající tým Easy2Parts přesvědčil také v soutěži business-plánu ideenReich 2020. Software dodavatelského řetězce, podporovaný UI, přesvědčil porotu ideenReich a Easy2Parts získala druhé místo.


Easy2Parts je již delší dobu nájemníkem v digitálním startup centru ITC1 Deggendorf a již 11.11.2019 poskytla během exkurze ERDV studentům 10. ročníku Reálné školy Schöllnach (Dolní Bavorsko) náhled do své práce. V rozhovoru pro ERDV poskytují zakladatelé Robert Hilmer, Sebastian Freund a Michael Neuhauser náhled do Easy2Parts:

Kdo stojí za Easy2Parts a jak jste se poznali?

Společnost byla založena Robertem Hilmerem, Sebastianem Freundem a Michaelem Neuhauserem.
Robert Hilmer: Studovali jsme na Technické vysoké škole Deggendorf. Po mém vyučení v oboru nástrojař jsem si při zaměstnání rozšířil vzdělání, abych se stal státem certifikovaným strojním mechanikem a pracoval jako servisní technik. Pak přišla maturita. Zatímco jsem pracoval jako vedoucí projektu a oddělení v oblasti údržby, absolvoval jsem dálkové bakalářské studium provozního managementu na Technické vysoké škole Deggendorf.
Sebastian Freund: Po absolvování studií průmyslového inženýrství na Technické vysoké škole Deggendorf jsem pracoval v technické distribuci strojních součástí a později jako vedoucí pobočky v Mnichově u jednoho technického prodejce a dálkově absolvoval magisterské studium všeobecného managementu.
Michael Neuhauser: Kromě mého bakalářského a magisterského studia v oboru aplikovaná informatika jsem již pracoval na volné noze.
V současné době jsme týmem 10 spolupracovníků.

Co je zvláštního na podnikatelském nápadu Easy2Parts?

Jsme první platforma, která umožňuje automatizovat pořizování konstrukčních komponent nebo sestav, které musí být speciálně vyrobeny podle technického výkresu nebo 3D modelu. Funguje to prostřednictvím otevřeného cloudového softwaru se speciálními moduly jak pro kupující, tak pro výrobní společnosti. V této oblasti máme v plánu kompletní propojení zúčastněných společností.

Kdo Vás při založení podpořil?

Při zakládání nás podpořila především Vysoká škola Deggendorf, Nadace Hansa Lindnera, startup centrum v Deggendorfu a BayStartUP.

Jaké byly největší obtíže, které jste museli překonat při zakládání společnosti?

Doposud, kromě korony, bylo jen málo problémů. Získat první zákazníky, je jistě vždy obtížné, ale dokázali jsme to. Nyní je další výzvou najít investora, ale i zde jsme na správné cestě.

Proč jste si vybrali toto místo?

Upřímně řečeno, zpočátku vlastně jen proto, že jsme všichni studovali na Technické vysoké škole Deggendorf a prostřednictvím této univerzity jsme požádali o EXIST startovací stipendium. Nyní však můžeme říci, že toto spíše náhodné rozhodnutí se ukázalo jako skutečná výhra. Na jedné straně existuje velká kontaktní síť prostřednictvím spojení startupových center pro digitalizaci Dolní Bavorsko GZDN, kde jsou zahrnuta startupová centra Deggendorf, Passau a Landshut, stejně jako vysoká škola v Deggendorfu. To vás přivádí do kontaktu se startup poradci, poskytovateli rizikového kapitálu a jste zván na všechny relevantní startup události. Na druhou stranu v Deggendorfu máte přístup k velkému fondu talentů, tj. ke studentům a absolventům Technické vysoké školy Deggendorf, Univerzity Passau a Univerzity / Odborné vysoké školy Regensburg. To je jediný způsob, jakým jsme doposud vybudovat špičkový tým.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

V krátkodobém horizontu hledáme poskytovatele rizikového kapitálu, abychom si mohli udržet náš inovativní náskok a dále rozšířit náš prodej. V dlouhodobém horizontu chceme propojit všechny výrobní společnosti a jejich zákazníky navzájem, čímž dojde k revoluci a automatizaci celého procesu.

Jaké účinky měl koronavirus doposud na vaši práci?

Koronavirus nás zasáhl do té míry, že naše platforma je úzce propojena s německým strojírenstvím, a protože toto odvětví bylo koronou oslabeno, jasně jsme si všimli, že přes naši platformu běží na jedné straně méně konstrukčních dílů a na druhé straně mnoho kupujících odložilo projekty rozhraní mezi naším softwarem a stávajícími systémy ERP na pozdější dobu.

 

Děkujeme za otevřenou diskusi a přejeme vám pokračující úspěch!

 

Pro inovační činnost v regionech ERDV je rozhodujícím faktorem zasídlení start-upů. Start-upy jsou hnací silou digitalizace a prostřednictvím svých inovativních přístupů přispívají k růstu konkurenceschopnosti v oblasti Průmyslu 4.0. Fungující sítě jsou nezbytným základem úspěchu především pro start-upy ve venkovském prostoru.
Podpůrná opatření pro start-upy, zakladatelské ekosystémy, ale i pro studenty:

  • přeshraniční síťová setkání a odborně zaměřené akce pro start-upy a zástupce zakladatelských ekosystémů
  • studentské exkurze do inkubátorů a start-upů
  • přeshraniční vytváření sítí a podpora při hledání projektových partnerů v rámci ERDV

Kontakt

Barbara Ableitner
Bezirk Oberpfalz
+49 (0)941 9100 1701
barbara.ableitner@bezirk-oberpfalz.de

Zdroj obrázku: Easy2parts

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Aktuální informace k cestám po Evropském regionu Dunaj-Vltava

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka