První Kick off workshop se konal v červnu na Východobavorské vysoké škole technické (OTH) v Regensburgu. Účastníci projektu UMTRIS (enviromentální snášenlivost transformátorových olejů – alternativní izolační vlastnosti) vzájemně navštívili svá laboratorní zařízení, aby se seznámili s vybavením a možnostmi realizace projektu. Po návštěvě výzkumných laboratoří Regionálního inovačního centra elektrotechniky RICE v Plzni si začátkem prosince prohlídli podnik Starkstrom-Gerätebau GmbH (SGB) [strojírenství pro silnoproud] v Regensburgu .

Projektový vedoucí SGB, pan Ahmed Gamil, skupinu seznámil s různými stupni výroby transformátorů a nabídl s kolegou Erichem Zichtlem přehled struktur a výkonů SGB. Podnik, založený roku 1947 v Regensburgu, je s jeho devíti pobočkami v pěti zemích a 2.400 zaměstnanci jedním z vedoucích výrobců silových transformátorů na světě a tím ten pravý partner pro aplikačně orientované aspekty projektu. Na závěr prohlídky se partneři poradili o dalších krocích, nutných k výzkumu transformátorových olejů a jejich zátěžových vlastností.

Projekt UMTRIS, podporovaný Bavorsko-českou vysokoškolskou agenturou, zamýšlí během tří let do roku 2020 najít alternativní izolační kapaliny. Cílem je zkoumat biologicky odbouratelné varianty transformátorových olejů a ověřit jejich vlastnosti, a docílit s ohledem na udržitelnost a spotřebu zdrojů trvale pozitivní působení na životní prostředí.

Kromě SGB a Východobavorských vysokých škol technických v Regensburgu a Amberg-Weiden se na projektu podílí také Západočeská univerzita v Plzni a České vysoké učení technické (ČVUT) stejně tak jako Evropský region Dunaj-Vltava jako externí partner. Konkrétně se jedná o otázky, které chemicko-fyzikální a technologické vlastnosi alternativních izolačních vlastností jsou relevantní a udržitelné, jak nebezpečné jsou výpadky, jak lze zabránit požárům. Dalšími tématy je, jak se vyhnout částečnému vybití aktivní části transformátoru a jak může být prodloužena jeho životnost.

Další setkání projektových partnerů se bude konat na jaře 2018 v Praze, kde navštíví zařízení ČVUT a laboratoř vysokého napětí.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online