02. 05. 2024
Cestovní ruch

Během měsíce dubna se v Kraji Vysočina konala konference „Poznej Geopark Vysočina“ a Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) se podílel na organizaci této akce. Konference měla za cíl prezentovat výstupy úspěšných projektů realizovaných na území Národního Geoparku Vysočina a představit aktivity partnerů těchto projektů.

Konference začala slavnostním zahájením v 10 hodin v Univerzitním centru Masarykovy univerzity Brno v Telči, kde se sešla široká škála odborníků, vědců, zástupců VŠ a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, stejně jako zástupci ostatních geoparků a dalších oblastí.

"Konference Poznej Geopark Vysočina byla skvělou příležitostí k propagaci našeho regionu a jeho geologického dědictví. Tento jedinečný geopark nás spojuje nejen v rámci České republiky, ale také aktivitami geoparku přesahujeme hranice a spolupracujeme s partnery ze sousedních zemí. Věřím, že prezentace úspěšných projektů a aktivit našich partnerů podtrhly význam ochrany a propagace našeho přírodního a kulturního bohatství," uvedla Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a předsedkyně ERDV pro r. 2024.

Program konference nabídl terénní exkurze, díky nimž účastníci poznali zajímavosti a navštívili významné lokality v Geoparku Vysočina, např.: expozici rašelinišť v Muzeu Vysočiny Telč, revitalizaci a archeologické výzkumy u zříceniny hradu Štamberk, expozici přírody na hradě Roštejn, geoexpozici v zámeckém parku Třešť a v neposlední řadě také umožnil prohlídku odborného pracoviště Centra excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR.

Po terénních exkurzích proběhly prezentace projektů, mezi nimiž byl prezentován i česko-rakouský projekt Moormanagement AT-CZ, na jehož přípravě partneři projektu v posledních letech intenzivně pracovali a který byl podán do jarní výzvy programu Interreg AT-CZ. Akce byla úspěšným setkáním odborníků a nadšenců, kteří se angažují v ochraně a propagaci geologického dědictví.

„Tato konference je důkazem naší snahy o udržitelný rozvoj, ochranu životního prostředí a podporu ekoturismu v našem regionu. Jsme hrdi na to, že můžeme být součástí tak inspirativní a důležité akce. Těšíme se na další spolupráci a nové projekty v rámci Geoparku Vysočina," uzavřel Roman Fabeš, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online