17. 12. 2020
Vysoké školy

Iniciativa „Evropské Univerzity“ - 5 mil. euro z fondů EU na financování projektu „E³UDRES²“ vysoké školy FH St. Pölten

Vážený pane profesore Raffasedere, odborná vysoká škola FH St. Pölten se díky svému projektu „E³UDRES² – the Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions" prosadila mezi mnoha konkurenty z celé Evropy a stala se první rakouskou odbornou vysokou školou, která získala titul Evropské univerzity. 

Můžete nám prosím představit Váš úžasný projekt a iniciativu Evropské komise „Evropské univerzity"?

Iniciativa „Evropské univerzity" (European Universities Initiative) byla založena v roce 2017 z podnětu Evropské komise. Cílem této iniciativy je další rozvoj Evropského prostoru vzdělávání, respektive evropského vysokoškolského prostoru. V rámci mezinárodních sítí při tom mají vznikat perspektivní koncepty pro vysokou školu budoucnosti a pro kampus budoucnosti. Ve dvou výzvách bylo vybráno 41 aliancí, které na dobu 3 let získají finanční podporu určenou na budování jejich sítě.

 

Jakožto regionálně ukotvená rakouská vysoká škola s mezinárodními kontakty jsme o tuto výzvu měli hned od začátku velký zájem. I když jsme si byli vědomi toho, že je tato výzva velmi kompetitivní, identifikovali jsme vhodné projektové partnery v pěti dalších evropských zemích, přičemž jsme vycházeli z vlastních silných stránek, a tyto partnery se nám podařilo pro náš projekt získat. Všichni partneři projektu mají společné to, že se jedná o poměrně malé a relativně mladé vysoké školy, jež nesídlí v hlavním městě své země. Proto jsme se vědomě rozhodli, že se kromě stanovených cílů této iniciativy – vypracování konceptů pro vysoké školy budoucnosti a vybudování meziuniverzitního kampusu – zaměříme na roli vysoké školy pro inteligentní a udržitelné regiony.

 

S našimi projektovými partnery v Portugalsku (Instituto Politécnico de Setúbal), Belgii (UC Limburg), Lotyšsku (Vidzeme University of Applied Sciences), Maďarsku (Szent Istvan University) a Rumunsku (Polytechnical University Timisoara) máme nyní při práci na výše uvedených výzvách možnost využívat celoevropskou perspektivu a interdisciplinární přístup. Náš projekt „E³UDRES²" byl oficiálně zahájen 1. října 2020 a potrvá do 30. září 2023. Evropská komise nám poskytne dotaci ve výši téměř 5 milionů eur, přičemž celkový finanční objem projektu je o něco více než 6,2 milionu eur.

 

Jak složitá a časově náročná byla příprava projektu, nalezení nových projektových partnerů, koordinace a podání žádosti?
Vypracování tak velkého mezinárodního projektu vyžaduje velmi dobrou a intenzivní přípravu. Na FH St. Pölten se již několik let zabýváme inovací vysokých škol a již delší dobu tedy řešíme otázky týkající se budoucnosti vysoké školy a role vysoké školy v regionu, pro region a s regionem. Z této intenzivní předchozí přípravy a interních diskusí jsme během vypracování projektu mohli vycházet. Věděli jsme, že pro úspěch projektu bude zásadní nalezení správných projektových partnerů. Proto jsme se intenzivně snažili identifikovat a kontaktovat potenciální partnery. Záměrně jsme se rozhodli zapojit do projektu partnery, s nimiž jsme doposud vůbec nespolupracovali nebo jen málo, protože jsme tento projekt chtěli využít také k rozšíření naší mezinárodní sítě. S institucemi, které jsou nyní v konsorciu zastoupeny, bylo možné poměrně rychle dosáhnout konsenzu ohledně základních cílů projektu, takže vlastní fáze podávání žádosti probíhala velmi produktivně a již v této fázi v konsorciu panovala dobrá atmosféra.


Přestože jsme se o tuto iniciativu zajímali již delší dobu, rozhodli jsme se poměrně rychle, že žádost skutečně podáme. Od zkontaktování potenciálních partnerů do podání žádosti uběhlo jen zhruba 5 měsíců, přičemž na vypracování projektové žádosti jsme měli k dispozici asi 2 měsíce, což je pro tak rozsáhlý projekt poměrně slušný výkon. Domluva s partnery probíhala převážně prostřednictvím online setkání, což se zpětně ukázalo jako velmi dobrá příprava na koronavirovou pandemii, která vypukla krátce po podání žádosti. I nyní probíhá veškerá komunikace s partnery pomocí nejrůznějších online nástrojů, ale doufáme, že se s kolegyněmi a s kolegy budeme moci brzy znovu setkat osobně.

 

Doporučili byste i dalším univerzitám z Evropského regionu Dunaj-Vltava, aby realizovaly mezinárodní projekty?
Mezinárodní projekty nabízí ideální možnost rozšířit si obzory a čerpat ze zkušeností druhých a zároveň předat své odborné znalosti. Kromě toho se ukázalo, že od doby, kdy se nám podařilo získat finanční podporu na náš projekt Evropské univerzity, došlo na národní i mezinárodní úrovni k velkému zviditelnění naší vysoké školy i našich partnerů, čímž se nám otevřely dveře, jak v politické, tak i ve vědecké sféře, které pro nás byly doposud uzavřeny.
V každém případě bych tedy doporučil, aby se i jiné vysoké školy z Evropského regionu Dunaj-Vltava pokusily realizovat mezinárodní projekty.

 

Foto 1: Europäische Kommission

Foto 2 Copyright: FH St. Pölten, Foto Kraus

Logo Copyright: FH St. Pölten


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online