02. 12. 2020
Zdravotnictví

Julia Winkler je projektovou manažerkou iniciativy Healthacross, která se stará o přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví mezi Dolním Rakouskem a sousedními regiony z České republiky, Slovenska a Maďarska.

Healthacross Dolní Rakousko pod hlavičkou organizace NÖ Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA, česky Dolnorakouská zemská zdravotnická agentura) je zástupcem v pracovní skupině zdraví ERDV a v důležitých evropských a mezinárodních zdravotnických sítích, jakou je mimo jiné síť EUREGHA.

Co je zdravotnická síť EUREGHA?
Zkratka EUREGHA znamená European Regional and Local Health Authorities a jedná se o zdravotnickou síť se sídlem v Bruselu, která představuje hlasy členských regionů v rámci zdravotní politiky EU.

Regionální a lokální zdravotnické orgány mají centrální význam, protože představují přirozené rozhraní mezi občany Evropské unie a národními a evropskými institucemi. EUREGHA je přitom jedinou zdravotnickou sítí, která v Bruselu přímo zastupuje lokální a regionální perspektivy.

Nadřazeným cílem EUREGHA a členských regionů je soustředění regionálních a lokálních zdravotnických organizací s cílem zlepšení zdravotní politiky v Evropě a posílení odolnosti a udržitelnosti jednotlivých zdravotnických systémů.

Kolik členů má EUREGHA?

EUREGHA má aktuálně 17 členských regionů z 10 členských států. Mezi nimi jsou mimo jiné Katalánsko (E), Wales, Skotsko (GB), Vysočina (CZ), Flandry (B), Toskánsko a region Emilia-Romagna (I). Neustále pracujeme na získávání nových členů. V minulém roce jsme jako nového člena přivítali např. Severní Irsko (GB) a od letošního roku se mohou stát členem také vysoké školy.

Jakou roli hraje Dolní Rakousko v EUREGHA a jaké výhody síť přináší?

Dolní Rakousko je členem sítě EUREGHA od roku 2011 a od roku 2012 je aktivní jak ve výkonném výboru, tak také na místopředsednické pozici. Přitom přinášíme především naše zkušenosti a znalosti v oblasti přeshraniční zdravotní péče. Díky tomu jsme mohli naše záležitosti již vícekrát přednést na úrovni EU, například ve Výboru regionů, Evropské komisi (DG Region, DG Sante) a na různých konferencích EU.
Kromě toho řídíme společně s EUREGHA prostřednictvím platformy EU Health Policy síť zainteresovaných subjektů (tzv. stakeholder) „Healthcare in cross-border regions". Naše společné prohlášení se stejným názvem podpořilo 40 organizací a slouží Evropské komisi jako podklad při jejích aktivitách v oblasti zdravotní politiky.

Prostřednictvím pravidelné výměny díky síti EUREGHA jsme mohli naši síť v Evropě zvětšit a prohloubit. Každé dva týdny dostáváme 'rychlé informace' o tom, co se děje v oblasti zdravotnictví na úrovni EU. Prostřednictvím EUREGHA se také účastníme velkých projektů EU a máme pravidelný kontakt s evropskými institucemi. Protože to přeci funguje tak, že pouze když mě budou znát, budu se moci také zúčastnit.

Jak mohou regiony ERDV profitovat ze sítě EUREGHA?
Srdečně zvu všechny regiony ERDV, aby se na síť informovaly. Každý region má určitá prioritní témata, a pokud dojde k rozhodnutí, aby se tato témata prezentovala na evropské úrovni, je EUREGHA v oblasti zdravotnictví tou správnou adresou.
V zásadě platí toto: Čím aktivněji se projevujeme, tím více možností se objeví a tím více lze z EUREGHA profitovat.
My všichni pracujeme v našich regionech v obvyklém prostředí. V tomto ohledu může být velmi obohacující a motivující provádět výměnu zkušeností s kolegyněmi a kolegy z jiných evropských regionů a seznámit se s jejich zdravotnickým systémem. To člověku otevře oči a poskytne cenné podněty pro vlastí práci. Jsem přesvědčená o tom, že Evropa začíná v regionu a pro regiony je stále důležitější propojovat se s jinými evropskými regiony pomocí sítí, případně s nimi spolupracovat.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka