29. 11. 2019
Lidé a společnost

Evropský region Dunaj-Vltava diskutoval s novým vedoucím Evropské komise v Rakousku, Martinem Selmayrem, v rámci akce určené dolnorakouským obecním radním pro záležitosti EU.

Martin Selmayr projevil nadšení, co se týče rozsáhlých oblastí úkolů a činností ERDV a vyjádřil přidanou hodnotu tohoto společného Evropského regionu takto: „Evropa vyrůstá zdola nahoru, Evropa vzniká v každodennosti, na místě, každý den. Regiony a obce jsou přitom její páteří. Úkolem Komise je jim naslouchat, aby je chápala, a tak se vytvořila vzájemná důvěra. Evropa, to jsme my všichni."„Evropská unie měla velmi pozitivní dopady na Dolní Rakousko a především na Evropský region Dunaj-Vltava. Tento region je velmi proevropsky nastavený a udržuje intenzivní pracovní přátelství," vyjádřil se o regionu člen jeho Prezídia zemský radní Martin Eichtinger. Také dolnorakouská hejtmanka Johanna Mikl-Leitner vyjadřuje své uznání: „Výsledek to potvrzuje, Dolní Rakousko se vypracovalo ze znevýhodněného regionu na pozici ukázkového regionu. To dokládá především hospodářský rozvoj od okamžiku pádu železné opony před 30 lety. Podstatným způsobem k tomu přispěla přeshraniční spolupráce Dolního Rakouska."

Ústředním bodem akce byly dotace EU pro obce. V průběhu večera se tak mimo jiné uskutečnily tři workshopy na téma Dotace EU pro partnerství měst a městské sítě, Dotační výzva Erasmus+: zaměření na mládež a jejich zahraniční pobyty a Dotační výzva WiFi4EU: podpora rozvoje Wi-Fi pro obce.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Překročení hranic Evropského regionu

Překročení hranic Evropského regionu

je opět možné

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách ERDV