12. 05. 2021
Cestovní ruch

Letošní rok není pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu jednoduchý. Koronavirová pandemie tuto oblast velmi citelně zasáhla a všechny regiony Evropského regionu Dunaj-Vltava se musí s touto novou situací vyrovnat.

Oslovili jsme pana Dr. Stephana Modera z Tourismusverband Ostbayern e.V., aby nám řekl, jak to zvládají v Bavorsku.

Jaká je aktuální situace v Bavorsku, pokud jde o cestovní ruch? Můžete plánovat a plánujete nějaké akce a projekty na letní sezónu?

Kvůli pandemii koronaviru zastavily ve východním Bavorsku všechny hotely a ubytovací zařízení své aktivity pro turisty a zavřely se také veškeré restaurace, turistická volnočasová zařízení a všechny kulturní instituce. Dosud neprobíhá žádný cestovní ruch v klasickém smyslu, jedná se jen o výletní dopravu za účelem pěší turistiky a cykloturistiky bez noclehu a gastronomických služeb.
Od 21. května lze opět ve městech s funkcí okresu a okresech při sedmidenní incidenci 100 případů covidu-19 opět otevřít hotely, apartmány, kempy a turistická zařízení při dodržení přísných hygienických opatření. Větší akce je ale i nadále obtížné plánovat. Z toho důvodu už byla většina větších slavností v regionu zrušena, jako např. slavnost Gäubodenfest ve Straubingu nebo lidová květnová a podzimní slavnost Herbstdult v Řezně. V současné době ale ještě není možné rozhodnout, zda se slavnosti v rámci regionu uskuteční. Pořád se čeká, jak se situace vyvine. Větší akce s větším počtem návštěvníků se neplánují, protože konkrétní a spolehlivé plány není možné až do podzimních měsíců realizovat.

Existujte podpora ze strany státu pro podnikatele z oblasti cestovního ruchu? Pokud ano, jaká? A je pro podnikatele v cestovním ruchu dostatečná? Připravuje nějaký podpůrný program i Vaše organizace?

Za účelem speciální podpory podniků v době koronakrize zavedla spolková vláda nejdříve okamžitou pomoc na jaře 2020 a v roce 2020 tzv. překlenovací pomoc „Korona" rozdělenou do několika fází, v rámci které byly malým a středním podnikům z téměř všech oborů proplaceny všechny fixní provozní náklady. V listopadu a prosinci 2020 přislíbil stát a spolkové země všem postiženým mimořádnou hospodářskou pomoc (listopadová a prosincová pomoc). Bavorská vláda zavedla další opatření, jako např. rozšíření úprav pro kurzarbeit. Další programy zemské vlády se plánují. Dosavadní podpůrné programy vedly u většiny podniků k tomu, že se jim dosud podařilo nastalou situaci ekonomicky zvládnout. Ale právě u mnoha malých podniků vypadá situace hrozivě. Snažíme se našim členům a právě také našim malým pronajímatelům pomáhat prostředky, které máme k dispozici, a podporovat je. Není ovšem v našich silách vytvořit vlastní dotační program.

Jak vidíte budoucnost v této oblasti?

Celý obor je velmi těžce zasažen, už celé měsíce přestal cestovní ruch ve východním Bavorsku fakticky existovat. Díky výše uvedeným dotacím a programům mohlo určitě mnoho podniků toto těžké období ekonomicky přečkat. Vycházíme z toho, že lidé začnou opět relativně rychle cestovat a také využívat možnost přenocování, jakmile to bude s přihlédnutím k zákonným ustanovením možné. Všímáme si toho, že od okamžiku, kdy předseda vlády Söder oznámil, že bude cestovní ruch za výše uvedených omezení opět možný (oznámení ze dne 04.05.2021), poptávky a rezervace skokově vzrostly. Proto se díváme do budoucna s lehkým optimismem. Všechny turistické podniky ale v této době trpěly. Vycházíme z toho, že velká část obtížné období ustojí, některé podniky ale koronakrizi ekonomicky nezvládnou. Prozatím ale nejsou k dispozici žádné konkrétní informace.

Na co byste pozval turisty do Bavorska, až bude možné cestovat?

Hosté jsou ve všech oblastech a regionech také u nás ve východním Bavorsku srdečně vítáni. Všechny podniky a poskytovatelé služeb mají pečlivou a ověřenou hygienickou koncepci. V létě 2020, v době po prvním lockdownu zažily naše spíše „venkovsky strukturované" oblasti relativně vysoký vzestup počtu návštěvníků a hostů. Pěší turistiku a jízdu na kole bylo a je možné bez problémů realizovat i v době koronavirové pandemie. Domníváme se, že bude takový i letošní rok a máme z toho radost. I města a lázně a termální koupele mají velké množství turistických nabídek, kde jsou příjemné zážitky možné i v dobách korony. Všechny nabídky byly přizpůsobeny předpisům, takže hosté mohou bez obav využít turistické nabídky i ve městech a léčebných a termálních lázních. Všechny hosty velmi srdečně zveme!

Počítáte spíše s domácím cestovním ruchem, nebo čekáte i turisty ze zahraničí?

Pro rok 2021 počítáme hlavně s domácími hosty. Mnoho lidí nechce jet příliš daleko, a vyhýbá se proto dlouhým cestám. Pokud zůstanou hranice otevřené, počítáme i s hosty z nejbližších sousedních zemí, tedy z České republiky a Rakouska. Podle toho, jak se bude situace s koronavirem vyvíjet v průběhu léta, přibydou k nim určitě postupně i hosté z dalších sousedních zemí. Myslíme si ale, že hosté ze vzdálených zemí v tomto roce do Bavorska ve velké míře ještě nedorazí. Doufáme ovšem, že jakmile to bude možné, budeme moci od začátku příštího roku přivítat opět i hosty z mimoevropských zemí.

Jak bude zajištěna bezpečnost pro turisty?

Hygienické koncepce jsou v různých ubytovacích, restauračních, volnočasových a kulturních zařízeních v souladu s jejich vlastním účelem rozdílné. Všechny bezpečnostní a hygienické koncepce ovšem mají za cíl bezpečí hostů a jejich dobrý pocit. Souhrn všech koncepcí a stálá kontrola, aby se tyto koncepce také realizovaly a dodržovaly, vedou k tomu, že je stupeň bezpečnosti podle současné situace pro naše hosty na velmi vysoké úrovni. Bezpečnost našich hostů pro nás hraje důležitou roli.

Co byste na závěr vzkázal podnikatelům v turismu?

Přibližně poslední rok a čtvrt byl pro téměř všechna odvětví a obory velmi obtížný, přičemž cestovní ruch byl s určitostí zasažen s mimořádně silně. Koronakrize vyžadovala od nás všech obrovskou dávku trpělivosti a stála nás také hodně sil a energie. Nechte nás ale i nadále držet pospolu a pracovat pro to, abychom tuto situaci přestáli společnými silami a mohli se brzy, doufejme, opět dívat do lepší budoucnosti s mnoha a mnoha spokojenými hosty.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Výroční konference ERDV

Výroční konference ERDV

Společně k moderní obci

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Fotosoutěž 2021

Fotosoutěž 2021

Hledá se nejhezčí foto hradu či zámku

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka