13. 01. 2020
Průmysl 4.0 Cestovní ruch Lidé a společnost

Na zasedání politického Prezídia Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) pod vedením hornorakouského Zemského radního pro hospodářství a evropu Markuse Achleitnera se intenzivně diskutovala dvě témata: realizace projektu „Pivní region ERDV“, jakož i založení Evropského seskupení pro územní spolupráci.

Interní pracovní skupina pro cestovní ruch vypracovala v posledních třech měsících základní koncept k tématu „Pivní region ERDV". Smyslem je proslavit v příštích letech ERDV jako region piva, a to nejen po celé Evropě, ale také celosvětově. Trojmezí Rakouska, Německa a České republiky se může opřít nejen o společnou historii, ale i o pivní kulturu. Ve všech sedmi regionech ERDV je „pivo a kulinářství" důležité téma regionálních turistických strategií. Tento potenciál chtějí nyní regiony rozvíjet a propojit na globálním trhu.

V příštích měsících proběhnou, na bázi základního konceptu, rozhovory s potenciálními projektovými partnery, za účelem zjištění zájmu o spolupráci a zajištění financování projektu. Cílem je nejpozději od 2021 začít s konkrétní realizací.
Aby ERDV mohl do budoucna realizovat víceleté přeshraniční projekty, projednávalo se i s tím spojené organizační přebudování na Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Ustanovení Evropské komise umožňuje založit územním sdružením nebo institucím z různých států, společnou právní formu, která pracuje podle jednotných pravidel státu, ve kterém je sídlo a může pro všechny členy rozvíjet projekty. Po vyjasnění posledních otevřených otázek by měly v příštích měsících všechny regiony ERDV rozhodnout v jejich příslušných regionálních grémiích, chtějí-li být součástí „ESÚS Evropský region Dunaj_Vltava".

Tímto zasedáním skončil zároveň již druhý předsednický rok Horního Rakouska v ERDV. Zemský radní pro hospodářství Markus Achleitner se ohlédl za rokem plných událostí, ve kterém země Horního Rakouska vynaložila velké úsilí v souvislosti s možným založením ESÚS. V roce 2020 předsedá Evropskému regionu Dunaj-Vltava Jihočeský kraj pod vedením hejtmanky Ivany Stráské.

 

Foto: © EDM


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Aktuální informace k cestám po Evropském regionu Dunaj-Vltava

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka