14. 10. 2022
Vysoké školy

Rozhovor s profesorem Dr. Ing. Michaelem Sternerem, vedoucím týmu Výzkumného ústavu pro energetické sítě a úložiště (FENES) na Fakultě elektrotechniky a informační techniky Východobavorské technické vysoké školy Regensburg, o projektu „Vodíkový atlas“

Vážený pane profesore Sternere,
mohl byste nám prosím blíže představit svůj projekt „Vodíkový atlas"? Jaké cíle svými projektovými aktivitami sledujete a jaký přínos si slibujete od výsledků projektu?

 

Nadřazeným cílem tohoto projektového záměru je znázornění hodnotových řetězců zeleného vodíku a technologií Power-to-X pro Německo ve volně přístupném, interaktivním atlasu, který poslouží k informování a aktivizaci všech, kteří o těchto oblastech rozhodují. Konkrétně mají být zodpovězeny následující otázky:

 

  • V čem spočívají potenciály zeleného vodíku a PtX?
  • Kde se nacházejí jaké zdroje CO2?
  • Kolik stojí výroba H2 a PtX na různých místech?
  • Kde jsou jací spotřebitelé H2? Jak velká je jejich potřeba vodíku?
  • Jakých úspor CO2 je možné dosáhnout využitím H2

 

Vodíkový atlas Německa může posloužit různým skupinám zájemců rozmanitým způsobem. Například může být pomůckou v politických a hospodářských rozhodovacích procesech. Zejména pro národní vodíkovou radu mohou mít výsledky z vodíkového atlasu velký význam a mohou podpořit její práci. Jedním z nejdůležitějších aspektů a možných přínosů projektového záměru je pro nás aktivizace relevantních kompetentních osob v místě a snížení překážek pro realizaci vodíkové iniciativy. Navíc mohou být získány poznatky o možném příspěvku jednotlivých regionů k defosilizaci energetického systému a může být podnícen další transfer vědomostí.

 

Proč Německo potřebuje vodíkový atlas?

Ptá se mnoho nejrůznějších zájmových skupin, jako jsou regionální politici, podnikatelé nebo regionální provozovatelé sítí, kteří se zajímají o vodíkový potenciál ve svém regionu, podniku nebo spádové oblasti a možnosti jeho využití. Nedostatek informací často bývá překážkou, která stojí v cestě realizaci projektů a brání pokroku při přechodu na nové zdroje energie. Vodíkový atlas Německa nabízí nástroj, jak plošně překonat tyto prvotní překážky při koncipování projektů zaměřených na H2/PtX a díky tomu aktivovat relevantní kompetentní osoby v místě. Atlas tak může významně přispět k realizaci vodíkové iniciativy a vodíkové republiky.
Jaké potenciály a šance přináší vodík v energetické revoluci, v ochraně klimatu a v zásobování energiemi, které je aktuálně ohrožené válkou na Ukrajině?


Využití vodíku resp. Power-to-X je pro dosažení energického převratu ze systémového a ekonomického hlediska rozhodně smysluplné a účelné. Může posloužit jako „most" mezi různými sektory, jakými jsou elektřina, teplo, doprava a průmysl. Právě v oblastech, v nichž je elektrifikace velmi náročná nebo zcela nemožná, existuje díky vodíku resp. Power-to-X nástroj k jejich defosilizaci. Také se již dnes používá velké množství vodíku v chemickém průmyslu např. na výrobu amoniaku, které lze nahradit zeleným plynem. Možnost ukládat H2 a PtX může navíc významně přispět k zabezpečení zásobování a odolnosti udržitelného energetického systému. To je také důležitý aspekt ve vztahu k aktuálnímu ohrožení energetické bezpečnosti. Velkou část potřebných nositelů energie bychom mohli vyrábět zde v Německu. Tím by se mohla výrazně snížit závislost na jiných zemích. Zbývající potřeba importu může být rozdělena na mnoho partnerských zemí, protože téměř všude je k dispozici větrná a solární energie. Tam by se mohly vyrábět zelené energie pro náš import. Významně by se tak snížila závislost na jednotlivých dodavatelských zemích.


Kteří partneři s Vámi spolupracují na vodíkovém atlasu a jak je projekt financován?
Na vodíkovém atlasu se podílí ještě Svaz německých výrobců strojů a zařízení VDMA a od nedávna také ekonomická konzultantská firma DIW Econ. Svaz VDMA nás podporuje svou rozsáhlou sítí kontaktů a informacemi, které díky ní má. DIW Econ analyzuje, jak se velkoplošné využití vodíku resp. PtX v jednotlivých regionech projeví na zaměstnanosti. Vodíkový atlas je financován Spolkovým ministerstvem vzdělávání a výzkumu (BMBF).


Mohou z výsledků projektu profitovat i česká a rakouská část našeho Evropského regionu Dunaj Vltava, respektive je Váš projekt realizovatelný i v jiných zemích?
V současné době se vodíkový atlas omezuje na znázornění německých potenciálů. Avšak metodiku a platformu je možné v případě dostupnosti dat přenést i na jiné země.


Děkujeme za rozhovor!

 

Kontakt:
Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher (FENES)
Fakultät für Elektro- und Informationstechnik
OTH Regensburg
Postfach 12 03 27
93025 Regensburg
Tel. + 49 - 941 - 943 - 9888
E-Mail: michael.sterner@oth-regensburg.de
Internet: https://www.wasserstoffatlas.de

 

Foto: Profesor Michael Sterner představil společně se Spolkovou ministryní pro vzdělávání a výzkum Bettinou Stark-Watzingerovou projekt "Vodíkový atlas" Německa.

Fotoquelle: Oliver Kern, Fotodesign

 

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online