19. 04. 2024
Zdravotnictví Lidé a společnost

Psychické problémy u dětí jsou aktuálně často skloňovaným tématem, i proto během dubna 2024 uskutečnila v sídle Kraje Vysočina konference zaměřená na podporu zdraví a udržitelného rozvoje na školách se zaměřením na wellbeing. Evropský region Dunaj-Vltava byl partnerem konference.

„Toto setkání má nejen vzdělávací charakter, ale jde o dobrou příležitost k výměně zkušeností mezi jednotlivými školami," vyzdvihla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina a předsedkyně ERDV pro r. 2024 Hana Hajnová.
ERDV na konferenci představil různé aktivity pro školy, které nabízí. Dále také brožury s nabídkou aktivního trávení volného času a nápady (nejen) na školní výlety.

Zástupce z krajského oddělení policie představil problematiku novodobých závislostí dětí, jako jsou nikotinové sáčky, žvýkací tabák, zahřívaný tabák, elektronické cigarety, energetické drinky či kratom. Upozornil na vysokou míru závislosti a sofistikovanou práci s reklamou u těchto drog a zdůraznil nutnost prevence a spolupráce s rodiči. O tom, že závislost vzniká v důsledku duševní nepohody, mluvila Irena Zimenová ze Státního zdravotního ústavu v Jihlavě. Přiblížila vliv stresu na schopnost učení nebo psychické projevy, které mohou u dětí vyústit až ve fyzické obtíže. Prezentace se zabývala také osvětovými programy a metodikami prevence, které by měly být implementovány do školního prostředí.

Zuzana Havlová s Milenou Dolejskou z krajské příspěvkové organizace Vysočina Education představili přeshraniční a mezinárodní projekty, do kterých jsou zapojeny nejen organizace z Vysočiny, ale i z Rakouska. Na konferenci vystoupila také Dana Sommerová z neziskové organizace F-point, Kamila Hodačová z krajské hygienické stanice a další hosté.
„Věřím, že všechny prezentované aktivity a přístupy pomáhají školám připravovat mladou generaci na život a minimalizovat negativní vlivy na jejich duševní i fyzické zdraví," dodala Hana Hajnová.

Konference k podpoře zdraví a udržitelného rozvoje na školách Kraje Vysočina opět nabídla prostor pro diskusi a sdílení osvědčených postupů v oblasti wellbeingu na školách a otevřela témata, která budou diskutována v příštím roce. Kraj Vysočina patří k regionům s největším počtem škol zapojených do programu Zdravá škola.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online