07. 10. 2021
Průmysl 4.0

Podnikatelské inovační centrum Plzeň podporuje již téměř 30 let zavedené i mladé firmy v Plzeňském kraji v jejich inovačních aktivitách. Zaměřuje se přitom na individuální poradenství. Více informací o historii a budoucích plánech BIC najdete v odbornickém rozhovoru ERDV.

1. Kdo a co stojí za Business and Innovation Centre (BIC) Plzeň?
Business Innovation Centre Plzeň funguje již od roku 1992. Založilo ho město Plzeň jako společnost s ručením omezeným, která pomáhá inovačním firmám z regionu. Již od počátku svého fungování má BIC chytře nastavené udržitelné financování – pronajímá a spravuje kancelářské, poloprovozní a ojediněle i laboratorní prostory několika budov (většina z nich je součástí místního vědeckotechnického parku) a díky výtěžku z pronájmu může poskytovat odborné služby pro inovativní firmy z regionu.

2. Můžete nám něco říct o příběhu BIC Plzeň?
Nabídka služeb se v průběhu času přizpůsobuje tomu, s čím je reálně možné a vhodné firmám pomáhat. Dlouhodobě se firmy zajímají o to, zda je pro jejich inovace vhodná a výhodná některá forma veřejné podpory (např. dotace). Pomáháme i se zpracováním a administrací vybraných žádostí o dotace. Díky síti Enterprise Europe Network hledáme zahraniční partnery pro technologickou i obchodní spolupráci a řešíme problematiku související se zahraniční legislativou.

3. Jaké jsou cíle centra a jaké jsou výhody pro start-upy?
Všechny služby jsou založeny na individuálním přístupu – vyhledáváme vždy příležitosti na míru konkrétnímu záměru a potřebě firmy. Naprostá většina firem se stává našimi dlouhodobými klienty, kteří opakovaně využívají mix služeb z našeho portfolia.
Všechny služby jsou určené pro existující firmy bez ohledu na jejich stáří. Mohou je proto čerpat i začínající firmy (start-upy), pro které je v letošním roce pilotován i nový inkubační program založený na individuálním poradenství. Otevřeli jsme také nový coworkingový prostor BIC Port, ve kterém mohou mladé firmy využít zázemí kanceláří, samostatných pracovních míst nebo zasedaček pro svá jednání, on-line meetingy či schůzky s partnery.
Aktivně se zasazujeme o vznik vhodného finančního nástroje pro podporu začínajících technologických firem z veřejných prostředků (regionálních, národních i z fondů EU), který by byl dostatečně rychlý a flexibilní. Spolupracujeme proto s místními samosprávami (městem, krajem), CzechInvestem a agenturou API i s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Snažíme se o užší propojení jednotlivých aktérů, kteří se podporou podnikavosti a podnikání zabývají a budujeme spolupracující ekosytém v Plzni/Plzeňském kraji a navazujeme užší spolupráce i s dalšími organizacemi mimo toto území (např. s bavorským start-upovým ekosystémem).

4. Jaké jsou budoucí plány zakladatelských center?
Dlouhodobě se snažíme propojovat činnost místní univerzity s provozy regionálních firem. Připravili jsme proto schéma Plzeňských podnikatelských voucherů, díky kterým si mohou firmy z metropolitní oblasti Plzně vyzkoušet spolupráci s výzkumnou organizací. Spolupracujeme se Západočeskou univerzitou na programech pro podporu podnikavosti vysokoškolských studentů.
Připravujeme rozjezd VR Labu – laboratoře pro virtuální a jinou realitu, ve které získají mladí lidé a začínající podnikatelé zpětnou vazbu ke svým záměrům využívajícím těchto technologií a vyzkouší si finančně nedostupnou (např. nositelnou) technologii v praxi. Usilujeme o vznik Mobility Innovation Hubu, který přinese řadu příležitostí pro mladé firmy z oblasti chytré mobility – finance na rozjezd, propojení na projekty v oblasti autonomní veřejné dopravy a 5G sítí, mentoring i další podporu.

 

Obrázky: © BIC Plzeň


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online