07. 12. 2020
Průmysl 4.0 Zdravotnictví Cestovní ruch Vysoké školy Lidé a společnost Energie & Doprava

Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) je trilaterální síťová organizace. Na tomto pozadí nabízí mapa kompetencí platformu aktérům na území ERDV pro navazování kontaktů, výměny zkušeností a rovněž vývoj přeshraničních projektů.

Internetová mapa ukazuje, kdo je v oblasti ERDV aktivní v tematických oblastech, jako výzkum a inovace, trh práce, cestovní ruch, energie nebo vysoké školy, jaké mají dovednosti a zkušenosti, jaké nabízejí služby, kde sídlí, a ve kterých potencionálních projektech by bylo možné partnerství.
Za tímto účelem se každá nezisková či veřejná organizace může zaregistrovat do mapy kompetencí ERDV na stránce www.mapa-kompetenci.cz pod složkou „zaregistrovat organizaci".
Pomocí vyhledávací funkce „najít kooperačního partnera" nabízí mapa kompetencí možnost najít potenciální partnery pro Vaši projektovou myšlenku nebo budoucí projekt na základě stanovených kritérií, ale také pomocí jednotlivých vyhledávacích pojmů.
Využijte nabídky k registraci a staňte se součástí sítě odborníků napříč oblastí ERDV.
Zvláštní přehled o vysokých školách nabízí digitální průvodce vysokými školami ERDV. Na stránce www.studium-v-evropskem-regionu.eu naleznete všechny univerzity, technické vysoké školy, univerzity aplikovaných věd, vysoké školy umělecké, soukromé vzdělávací instituce s jejich studijními obory a specializacemi.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář