16. 09. 2022
Průmysl 4.0 Zdravotnictví Cestovní ruch Vysoké školy Lidé a společnost Energie & Doprava

V tomto duchu se neslo setkání politických představitelů Dolního Bavorska a Kraje Vysočina, které proběhlo 7. 9. 2022 ve Žďáře nad Sázavou. Jednalo se již o druhou vzájemnou návštěvu členů prezídia Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV), v němž oba regiony spolupracují.

Dolní Bavorsko zastupovali prezident krajského sněmu a starosta města Freyung Dr. Olaf Heinrich, ředitel organizace Euregio Bavorský les – Šumava – Dolní Inn Kaspar Sammer a kontaktní osoba ERDV v Dolním Bavorsku Barbara Daferner. Za Kraj Vysočina delegaci přivítala Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, v doprovodu Petra Holého, Štěpánky Ryklové a Ivony Hájkové z Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zástupci společně navštívili hned několik míst – od industriálního prostředí společnosti DEL, největší farmy na 3D tisk betonu ICE Coral v České republice, přes Střední školu gastronomickou Adolpha Kolpinga a Vyšší odbornou a Střední průmyslovou školu ve Žďáře nad Sázavou až po Muzeum nové generace, které je součástí Zámku Žďár nad Sázavou.


Hlavním tématem setkání byla společná vize pro další směřování přeshraniční spolupráce a její rozvoj. Jako klíčová témata pro budoucí spolupráci byla vytipována například Průmysl 4.0, inovace a nové technologie ve vzdělávání, digitalizace nebo třeba cirkulární ekonomika. V některých z těchto oblastí již regiony v rámci ERDV spolupracují a v jejich rozvoji vidí potenciál i do budoucna.


„V současnosti usilujeme společnými řešeními o návrat absolventů vysokých škol z velkých měst zpět do regionu. V Kraji Vysočina i Dolním Bavorsku jsou nabízena kvalifikovaná pracovní místa nejenom v technických oborech, jak nám potvrdili zástupci prezentovaných firem ze Žďáru nad Sázavou. Zároveň je potřeba vzbuzovat zájem žáků základních škol o učňovské obory a řemesla, kterým v současnosti hrozí zánik, ačkoliv jsou ve společnosti stále potřeba. Je nutné utvářet excelentní podmínky pro studium těchto oborů, kdy bude žákům nabídnuto zázemí s možností praxe a sbírání zkušeností i ze zahraničí. V neposlední řadě je naším společným úsilím zajistit, aby mladým lidem byla nabídnuta dostatečná motivace a perspektiva nejen profesního růstu, ale i dostupného bydlení a služeb v regionu," vysvětlila Hana Hajnová.


Probíhající projekty a aktivity spolupráce v rámci ERDV samozřejmě zasáhla nejen koronavirová, ale i současná energetická krize. „Každá krize samozřejmě přináší nové podněty a příležitosti pro prohloubení spolupráce a hledání společných řešení. Proto je nutné vytvářet nové budoucí projekty a iniciativy, které přispějí k oživení regionálního hospodářství i dalších oblastí života a posílí rozvoj společného prostoru ERDV jako inovativního regionu přívětivého pro život," uzavřela Hana Hajnová.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Přihláška - výročí ERDV

Přihláška - výročí ERDV

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář