01. 07. 2022
Průmysl 4.0

Pod titulem „Digitální Inovace a Virtuální zážitky” pořádala hornorakouská agentura Business Upper Austria ve spolupráci s Education Group GmbH a Evropským regionem Dunaj-Vltava na konci června akci, která byla zcela ve znamení vzdělání a pokračujícího vzdělávání budoucnosti. Kromě napínavých zážitků z virtuální a rozšířené reality proběhla také soutěž projektů, ve které zvítězili dva studenti z odborné školy technické Haslach (TFS). Mladým expertům pogratuloval i Markus Achleitner, zemský rada Horního Rakouska pro hospodářství a Evropu.

Inovace nezačínají až v profesním životě, ale mnohem dříve. Také z tohoto důvodu byli studenti při zahájení akce v Ars Electronica Center středem pozornosti. Dokázali, že digitalizaci zvládají na jedničku. V pětiminutových prezentacích představili studenti své digitalizované projekty odborné porotě, ve které zasedli společností VIINGO GmbH, Netural GmbH, Soma Reality GmbH a Jihočeského vědeckého parku.

 

 

Studenti z Haslachu vyhráli s lékařským lehátkem 

Vítězi se stali Severin Prorok a Xaver Huber z odborné školy technické Haslach (TFS). Porotu přesvědčili svým „lékařským lehátkem pro ozařování“. „Je pro mě vždy velmi hezké, když naši studenti a studentky mohou ukázat, že zvládají držet krok se studenty a studentkami vyšší školy technické (HTL). Pro nás jako pro školu, rodiče a také veřejnost je to velmi důležité“, s potěšením říká ředitelka Hildegard Prem a učitel Walter Pechmann. Lékařské lehátko je ozvučeno frekvencemi Solfeggio a řízeno technologií Loxon. Lehátko je určené k léčbě a relaxaci uživatelů. Na otázku poroty, zda bylo již testováno a přineslo pozitivní výsledky, Severin Prorok a Xaver Huber odpověděli: “Lehátko otestovala naše paní ředitelka. Cítila se tak uvolněně a odpočatě, že nechtěla vůbec dolů.“ Za svůj úspěch obdrželi pro celou třídu návštěvu společnosti VIINGO GmbH v Ennsu a následnou prohlídku nejstaršího rakouského města ve smíšené realitě.

 

Od digitální krajské knihovny k zakódování

Na druhém místě se umístili Filip Netolický a Michal Krásný ze SPŠ stavební ak. Stanislava Bechyně z regionu Vysočina, a to s projektem „Krajská knihovna metodou BIM“. Místo třetí obsadil tým z HTL Leonding ve složení: Philip Kronsteiner, Christoph Maureder, Oliver Resch a Florian Veith s projektem „New Horizon“. Studenti dokázali srozumitelným a hravým způsobem předvést, jak kódování funguje. Za tímto účelem navrhli užití místnosti „Deep Space“ v Ars Electronica Centers. Markus Achleitner, zemský radní Horního Rakouska pro hospodářství a Evropu, byl hostem slavnostního předávání cen a poblahopřál studentům k jejich skvělým výsledkům: „Je působivé, s jakou motivací a jak profesionálně přistupují tito mladí lidé k digitalizaci. Těším se z jejich nasazení a ve vítězích vídím velký potenciál pro digitalizační témata v budoucnosti.“

 

Virtuální realita podporuje medicínu a vzdělávání

Odpoledne bylo celé ve znamení virtuální (VR) a rozšířené reality (AR). VR a AR mohou usnadnit a zefektivnit učení, výuku a školení, přinést velký pokrok ve zdravotnictví a mnoho dalšího. Odborníci z podnikatelského a vzdělávacího sektoru vhodně představili stávající řešení VR a AR ve vzdělávání a odborné přípravě a vysvětlili jejich výhody. Martin Sighart z Netural GmbHpředstavil projekt „VR 4 Mind & Motion – Virtual Reality Training for People with Dementia“,který je podporován klastrem pro zdravotnickou techniku při Business Upper Austria. Výukový systém založený na virtuální realitě doprovází osoby s demencí. Soma Reality GmbH představila školení lékařské pohotovosti ve virtuálním světě. Rovněž byla prezentována, již používaná, tréninková VR platforma „vLearning“ od VIINGO.

  

Best Practice ve výuce

Na účastníky však zapůsobily i příklady aplikací ze vzdělávacího prostředí. Společnost Amlogy GmbH představila mimo jiné svou platformu areeka.net. Aplikace využívá rozšířenou realitu k oživení kartiček, plakátů nebo učebnic a nabízí tak zcela nové možnosti výuky. Příkladem dobré praxe je i český projekt EduVR společnosti NEKR VR s.r.o. Společnost ve spolupráci s učiteli vyvíjí virtuální výukové moduly pro různé předměty. Během přestávek si účastníci mohli všechny prezentované projekty sami vyzkoušet. Zlatým hřebem byla ukázka "Best of Deep Space" v AEC.

 

Odborná porota:
Dominik Streuer - VIINGO s.r.o
Martin Sighart - Netural s.r.o.
Michel Varilek - Soma Reality s.r.o.
Tomáš Jakubec - Jihočesky vědeckotechnický park JVTP

 

Zúčastněné školy:

HTL Leonding
Střední odborná škola technická Haslach
VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod

 

Akce byla organizovaná v rámci projektu „Kvalifikace v oblasti Průmysl 4.0 v Evropském regionu Dunaj-Vltava“ spolufinancovaného z Fondu malých projektů Interreg Rakousko / Česká Republika a “VReduNet - Virtual Reality for Education Network” spolufinancovaného z programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář