17. 09. 2019
Průmysl 4.0 Vysoké školy Lidé a společnost

Pracovníci regionálního kontaktního místa Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) v Dolním Bavorsku se s panem Edlem seznámili na Univerzitě Pasov při workshopu ERDV, zaměřeném na téma Průmysl 4.0.

Na první pohled bylo jasné, že pan Edl je mužem praxe. Již řadu let je docentem na Západočeské univerzitě v Plzni a během své činnosti působil v řadě výzkumných projektů a firemních kooperací. Pro ERDV, který podporuje spolupráci vysokých škol, je plzeňská univerzita důležitým hráčem, se svými 11.000 studenty, 9 fakultami a 130 studijními programy je hlavní vzdělávací institucí v západních Čechách. Pan Edl nás na univerzitě v Plzni přijal krátce před letními prázdninami společně se svou kolegyní Ing. Ditou Hommerovou, Ph.D., která je kompetentní pro mezinárodní spolupráci a skvěle vládne němčinou.
- ERDV se od roku 2019 věnuje stěžejnímu tématu Průmysl 4.0. Jaký význam mám Průmysl 4.0 pro Vaši činnosti?

Pan Edl: Průmysl 4.0 je naším každodenním chlebem. Západočeská univerzita v Plzni je jedinou technickou vysokou školou v širokém regionu, nejbližší podobné školy jsou v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. V současnosti již existují velmi úzké vazby na externí partnery z ekonomické sféry, jen Fakulta strojní má 80 partnerů mezi firmami, které si u ní objednávají výzkum a/nebo dostávají témata bakalářských a diplomních prací, z nichž si mohou studenti vybírat. Zástupci z ekonomické sféry se na univerzitě účastní vzdělávacích akcí a předávají tak aktuální výsledky výzkumu z praxe na univerzitu. Každoročně získává Fakulta strojní od firem zakázky na výzkum v hodnotě cca 1 mil Euro.

- Jak se daří spolupráce mezi vysokými školami v rámci ERDV?
Pan Edl: Existuje celá řada společných projektů, např. s Horní Falcí a s tamními vysokými školami Amberg-Weiden a Regensburg, ale také s TH Deggendorf v Dolním Bavorsku. Máme velký zájem o společné výzkumné projekty a společné studijní programy (double degrees). Spolupráce s OTH Amberg-Weiden a TH Deggendorf už probíhá.
- Jakou budoucí spolupráci byste si přáli?
Pan Edl: Již potřetí jsme pořádali dětskou univerzitu, zaměřenou na technická témata (letos měla 71 absolventů!). Rádi bychom zde spolupracovali s dalšími vysokými školami v ERDV. Základní a střední školy se v rámci tohoto projektu ve spolupráci s firmami snaží vzbudit zájem dětí o techniku.
Kromě toho také právě připravujeme ve spolupráci s Technickou agenturou České republiky anketu pro Plzeňský kraj, která by měla zjistit potřeby firem a očekávání studentů. Výsledky budou prezentovány koncem roku a jistě z nich i pro ERDV vyplynou zajímavé závěry!

Mnohokrát děkujeme pane Edle za Váš čas a zajímavé informace!

Další informace:

obecné informace o Západočeské univerzitě v Plzni:
https://www.zcu.cz/en/University/index.html

kontakt / publikace doc. Edl:
https://old.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=17747


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online