09. 12. 2021
Cestovní ruch Lidé a společnost

V letech 2018 – 2021 realizovalo sdružení „Via Carolina-Zlatá cesta“ v Bärnau za podpory českých obcí Obora a Halže, přírodního parku Severní hornofalcký les a dalších partnerů projekt, který ukazuje společnou historii a snaží se podpořit vzájemné porozumění mezi Čechy a Němci.

Hlavním výstupem projektu je přeshraniční okružní turistická trasa - Böttgerova cesta, která vede zaniklou vesnicí Pavlův Studenec (něm. Paulusbrunn). Obec Pavlův Studenec se nacházela v někdejším hraničním pásmu v Českém lese, který se na bavorské straně nazývá Oberpfälzer Wald. Vesnice vznikla počátkem 18. století na staré obchodní stezce – Zlaté cestě, kterou již před 650 lety založil Karel IV., a která vedla z Prahy do Norimberku přes obce Bärnau a Tachov. Pavlův Studenec tvořilo celkem 249 domů, kde před válkou žilo cca 1500 obyvatel. Byli to převážně Němci a pouze několik Čechů, kteří pracovali na zdejší celnici a četnické stanici. Dnes jsou tu jen louky a pole. Pavlův Studenec zanikl v důsledku vysídlení Němců po roce 1945 a zřízení hraničního pásma. Tím jediným, co po ní dnes zbylo, je hřbitov a obnovený Böttgerův sloup. Ten připomíná někdejšího tachovského hejtmana, právníka a mecenáše Josefa Böttgera, který pomáhal lidem, a ti mu proto z vděčnosti postavili sloup.

O těchto historických událostech, ale i o dalších pozoruhodnostech z této oblasti informují dvoujazyčné tabule, které jsou umístěny na této nové přeshraniční okružní turistické stezce. Ta měří cca 16 km, je orientována podél bývalé, ale stále ještě existující hraniční cesty (již značené jako cyklotrasa a turistická trasa pro pěší) v bavorsko-českém pohraničí mezi městy Bärnau/okres Tirschenreuth a Tachov v Plzeňském kraji. Nyní se dokončuje její přesné značení, které bude hotové na jaře 2022. Pracuje se i na obsáhlé německo-české brožuře pro pěší turisty. Pro zájemce nabízí sdružení i skupinové prohlídky s vyškolenými průvodci.

"Odhalit a zachovat to, co nás spojuje"
Hlavním cílem projektu je podle předsedy pracovního sdružení ARGE a člena sdružení Via Carolina-Zlatá cesta pana Rainera Christopha seznámit především mladé lidi s historií a odhalit tak a zachovat to, co nás spojuje. Pod tímto heslem činí projekt historické stezky část německo-českých dějin viditelnou, hmatatelnou a prožitkovou. Zaniklá vesnice Pavlův Studenec na hranici a její historie přináší více transparentnosti do vzájemného soužití a otevírá nové perspektivy pro diskusi, ale zároveň také pro pochopení.

Více o této stezce se můžete dozvědět na webových stránkách:
https://www.facebook.com/pg/Paulusbrunn/posts/
www.goldene-strasse.de
https://www.geschichtspark.de/

1639047766_cs_tafel_paulusbrunn.pdf 3.28 MB
1639047766_cs_tafel_nie_mehr_wieder.pdf 5.99 MB

Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář