20. 04. 2021
Vysoké školy Lidé a společnost

Na vysokých školách už běží druhý "semestr koronaviru": původně plánované konference, přednášky a semináře se musely znovu přesunout do digitálního prostředí. Vyučující musí i nadále přednášet online. Stejně jako v minulosti to i v současnosti představuje velkou výzvu pro všechny zúčastněné....

Hannah Willová, rodačka z Rosenheimu, studentka na Univerzitě Pasov, magisterský obor Geografie: kultura, životní prostředí a cestovní ruch, bakalářské studium v Greifswaldu v oboru Ekologie krajiny a ochrana přírody, zaměření studia: ekologická a sociální udržitelnost, leden až březen 2021: praxe u ERDV se zaměřením na téma ekonomie a vysoké školy, před vypuknutím epidemie koronaviru: cestování, roční pobyt v rámci programu Erasmus ve městě Córdoba (Španělsko)

1.) Motto: „Nucená digitalizace vysokých škol"

Na veřejnosti původně vznikl dojem, že vyučující na vysokých školách odmítají digitální vzdělávání, nedisponují potřebnými kompetencemi a vysoké školy nemají k dispozici technickou infrastrukturu pro digitální výuku.
Jaká je ve skutečnosti situace studentů a studentek? Jak zvládají digitální výuku?
Disponují potřebnými digitálními kompetencemi a mají přístup k odpovídající technické infrastruktuře?
Co obnáší přechod na digitální formu výuky pro studenty a vědecké pracovníky?

Pro mě osobně představuje určitě obrovskou změnu a výzvu, že jsou univerzitní akce momentálně k dispozici jen v digitální podobě. Uvědomuji si, jaká je situace, a vidím jako odpovídající alternativu, že máme takto i nadále možnost pokračovat ve svém studiu. Není to však vůbec srovnatelné s možnostmi, které jsme měli předtím. Teprve teď umím plně docenit přeplněné, nepohodlné a špatně odvětrávané přednáškové sály. Tam bylo méně problémů s internetovým připojením.

2.) Digitalizace nemůže nahradit skutečný život v kampusu.

Důvodů je více, například nedostatek sociálních kontaktů mezi studenty, problémy s motivací a koncentrací při učení doma, ale také chybějící výměna informací s vyučujícími.

Jaké jsou zkušenosti studentů?

V tomto ohledu mohu mluvit jen o svých vlastních zkušenostech. Digitální studium ode mě vyžaduje mnohem více vlastní disciplíny a motivace než „normální" obvyklý den s ostatními studenty v univerzitním kampusu. Kromě toho probíhá veškerá výuka přes počítač, sedím u něj nepřetržitě až 8 hodin denně. Je to asi podobné jako při práci v kanceláři jen s tím rozdílem, že většinu z 8 hodin času na počítači zabírají virtuální semináře a přednášky, což může být velice únavné a frustrující.

3.) Jak to vypadá ve studijních oborech, které se zaměřují na praxi – otevřené laboratoře a například lékařská nebo technická praktická cvičení?

V rámci mého studijního programu laboratorní práce na univerzitě pokračují, ale praktická cvičení musíme absolvovat v mezinárodních firmách. Měla jsem to štěstí, že jsem mohla praxi i přes složitou situaci absolvovat v Evropském regionu Dunaj-Vltava. Znám mnoho studentů, jejichž praxe se nekoná a nemohou najít žádné místo, protože některé firmy v této situaci nemají dostatek práce. Kromě toho zatím nejsou studijní plány takové situaci přizpůsobeny. V mém studijním oboru je například pro absolvování magisterského studia i nadále požadováno absolvování praxe v zahraničí. Každý si asi umí představit, s jakými překážkami a náklady je to momentálně spojeno.

4.) Mohou se na vysokých školách při aktuální epidemiologické situaci konat prezenční zkoušky?

Ano mohou, sama jsem jednu prezenční zkoušku skládala. Zkouška probíhala za přísných hygienických opatření: do zkušební místnosti se smělo vstupovat jednotlivě a v odstupech. Stoly byly rozmístěny daleko od sebe a byly očíslované. Před zkouškou každý dostal mailem číslo svého stolu a podle plánku viděl, kde bude sedět. Tato prezenční zkouška se podle mého názoru ale mohla konat i digitálně. Zatím mi není zcela jasné, podle jakých kritérií se rozlišuje, které zkoušky budou probíhat prezenčně a které digitálně.

5.) Jak probíhá výuka a konference? Je otevřená knihovna?

Knihovny byly během letního semestru a na začátku zimního semestru částečně otevřené. Provoz byl sice omezený, ale bylo možné se elektronicky do knihovny objednat, pracovat v jejích prostorách a využívat její servis. V současnosti je knihovna opět uzavřena. Výpůjčky jsou opět možné jen v omezeném rozsahu v registrovaných termínech.
Výuka a konference probíhají v mém studijním oboru prostřednictvím aplikace Zoom. Někteří vyučující využívají během výuky i další aplikace, aby byly hodiny více interaktivní.

6.) Platí letní semestr 2020 jako odborný semestr? Mění se nějak řádná doba studia? Přesouvají se povinnosti z letního semestru na 2020/2021 a letní semestr 2021?

Povinnosti z letního semestru byly z velké části přesunuty na zimní semestr 2020/2021. Jak letní tak i zimní semestr nejsou v mém studijní oboru považovány za odborné semestry, čímž se v praxi prodlužuje doba studia, ačkoli na papíře zůstává stejná.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka