14. 01. 2022
Vysoké školy

V prosinci 2021 uspořádal spolek Evropského regionu Dunaj - Vltava e.V. společně se sítí INDIGO digitální kulatý stůl na téma umělé inteligence. V rámci síťovací akce měli vědci a vědkyně z českých, německých a rakouských vysokých škol příležitost představit zaměření svého výzkumu v oblasti umělé inteligence a domlouvat se na možné přeshraniční kooperaci.

Téma umělé inteligence a využívání inteligentních systémů doznalo v posledních desetiletích razantního pokroku, který je založen především na výzkumné práci vysokých škol a vědeckých institucí. Různí badatelé se zabývají vývojem dílčích oblastí umělé inteligence a rozšiřují tím oblasti využití nových technologií, např. v lékařství nebo v optimalizaci procesů.


Na podporu výměny zkušeností mezi vědci vysokých škol v Evropském regionu Dunaj – Vltava a východobavorské oblasti se 9. prosince 2021 uskutečnil digitální kulatý stůl na téma umělé inteligence. Akce sloužila jako příležitost k navázání kontaktů mezi odborníky v oblasti umělé inteligence na českých, rakouských a německých vysokých školách v síti. Dvouhodinové akce se zúčastnilo celkem 22 vědců a vědkyň z 15 různých vysokoškolských institucí z Německa, Česka a Rakouska.


Po stručném představení těžiště svého výzkumu měli vědci příležitost pobavit se o možných přeshraničních kooperacích. Moderace odborné diskuze se ujali prof. Dr. Wolfgang Dorner (Technická vysoká škola Deggendorf) a prof. Dr. Tomas Sauer (Univerzita Pasov, vědecký vedoucí sítě INDIGO).


Kromě propojování a rozvoje kooperace vysokých škol si zřizovatelský spolek Evropského regionu Dunaj - Vltava e.V. vytkl v následujících letech za cíl silněji podpořit výměnu na výzkumné téma umělé inteligence. Také v síti INDIGO (https://www.indigo-netzwerk.de/ki-campus-ostbayern/) hrají vědecké kompetence v oblasti umělé inteligence klíčovou roli, jelikož kancelář sítě koordinuje od roku 2020 iniciativu Kampus pro umělou inteligenci východní Bavorsko. „Těší nás, že jsme mohli v rámci našeho kulatého stolu sezvat vědce a vědkyně z Evropského regionu Dunaj-Vltava a podpořit dialog na téma budoucnosti, kterým je umělá inteligence. Rovněž v roce 2022 bychom chtěli pokračovat ve spolupráci se sítí INDIGO," vysvětluje Vendula Maihorn, která je odpovědná za vysokoškolskou kooperaci v příhraničním regionu Bavorsko – Rakousko - Česká republika. Má na starosti projektovou iniciativu, podpořenou Bavorským státním ministerstvem hospodářství, energetiky a zemského rozvoje a kofinancovanou krajem Dolní Bavorsko, u níž jde o rozvoj vysokoškolské a výzkumné sítě v příhraničním regionu Bavorsko – Rakousko - Česká republika.

 

Foto:

Organizátoři přeshraniční výměny mezi vědci na téma umělé inteligence: horní řada zleva projektová manažerka Vendula Maihorn (Trägerverein Europaregion Donau-Moldau e.V.), Anne-Kathrin Böhm (manažerka sítě INDIGO), Kaspar Sammer (jednatel zřizovatelského spolku Evropského regionu Dunaj–Vltava) a dolní řada zleva prof. Dr. Tomas Sauer (vědecký vedoucí sítě INDIGO) a prof. Dr. Wolfgang Dorner (Technická vysoká škola Deggendorf).


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka