08. 09. 2020
Zdravotnictví Lidé a společnost

Rozhovor se Siegfriedem Weinertem MSc. ze společnosti NOTRUF NÖ GMBH

Siegfried Weinert je pracovníkem backoffice u společnosti Notruf NÖ, který má na starosti „zvláštní projekty". Významně se podílel na realizaci bilaterální dohody o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a českými kraji. Jeho přednášky v sousedních zemích vyvolaly diskuse pro další bilaterální dohody. V roce 2017 ho renomovaný americký časopis Journal of EMS vyznamenal za jeho činnost v rámci přeshraniční záchranné služby mezi Rakouskem a Českou republikou prestižní cenou pro inovátory EMS10. Jeho snahy v této oblasti byly oceněny také čestným vyznamenáním ZZS Jihomoravského kraje.

Proč je zapotřebí státní dohody pro přeshraniční spolupráci záchranných služeb?

Koneckonců jde o právní záruku pro osoby, které jsou agilní v přeshraničním měřítku.

Státní dohoda vede prostřednictvím derogace k částečnému zrušení národních zákonů ve zdravotnictví (zákona o lékařích, zákona o zdravotnících, zákona o návykových látkách), a obchází tím komplikované zákonné úpravy ve všech dotčených zákonech. Díky tomu mohou být lékaři a zdravotníci činní v sousední zemi podle pravidel vlastní země (všechna oprávnění, kompetence, řidičské průkazy atd. se vzájemně uznávají bez výhrad).

Uzavření státních dohod podléhá jedině a výhradně vládám jednotlivých států. Státní dohoda ovšem zmocňuje na základě rámcové dohody zemské případně krajské vlády k uzavření bilaterálních dohod pro detailnější formulování činností na základě kooperačních dohod.

Regionální kooperační dohody popisují (na základě rámcové dohody) jednotlivé dílčí oblasti a věnují se stávajícím strukturám spolkových zemí či krajů.

V jaké podobě profitují občané příhraniční oblasti mezi Dolním Rakouskem a Jihomoravským/Jihočeským krajem/ Krajem Vysočina z přeshraniční spolupráce záchranných služeb?

Díky digitálnímu propojení a předávání GPS dat (v reálném čase) všech zdrojů, které jsou aktuálně k dispozici na obou stranách hranice, vypracuje dispečinkový systém návrhy zásahu – nezávisle na tom, zda se jedná o dolnorakouskou či českou záchrannou službu. Tím je zaručeno, že může být k postiženým osobám poslána záchranná služba co nejrychleji bez ohledu na státní příslušnost.

Co je všechno zapotřebí, aby bylo možné takovou přeshraniční spolupráci záchranných služeb zrealizovat?

Formálně jsou nezbytné písemnosti a podpisy – ve skutečnosti jsou ale zapotřebí lidé, kteří sledují společný cíl co nejlepší organizace předklinické péče u urgentních případů vyžadujících zásah záchranné služby v příhraničí. K tomu je nutná vůle dotčených států a jako solidní základ vzájemná důvěra ve zdravotnický systém na druhé straně hranice. Delegace vytvářejí při společných jednáních „živé" dílo, které je ve své realizaci flexibilní. Politici a experti v příslušných regionálních vládách (spolková země, kraj) musí být zaměřeni na hledání řešení a nesmí se nechat odradit „zabijáckými argumenty", jakým je například jazyková bariéra. Nezbytná je také webová platforma pro výměnu relevantních dat o zásahu, která odpovídá zásadám rámcové dohody formulovaným jako „požadavek podpory" a „zajištění podpory". Kromě toho jsou třeba jednoduché a jasné struktury v průběhu zásahů a v komunikaci. Nelze podceňovat ani důležitost správy operativních a sociálních sítí.

Co si může vzít ERDV z této příkladné spolupráce?

Přeshraniční spolupráce záchranných služeb v urgentních případech (a také v oblasti zdravotnictví – příklad: Gmünd/České Velenice) je možná a nevyžaduje žádná obsáhlá právnická regulativa, ale může být zahrnuta do rámcové dohody čítající 11 stránek.

Do jaké míry ovlivnila spolupráci záchranných služeb aktuální pandemie nemoci COVID-19?

Žádným způsobem! Pacienti či přepravy pacientů s onemocněním COVID-19 nespadají primárně do některé ze sjednaných urgentních kategorií. Díky úzké spolupráci společnosti Notruf NÖ s Velvyslanectvím ČR ve Vídni existuje nepřetržitý kontakt po celých 24 hodin.

Fyzický rozměr (zátarasy betonovými bloky, nůžkovými mřížemi, policejními vozidly apod.) uzavření hraničních přechodů pro zamezení cestovních aktivit mohl být tímto způsobem rychle a jednoduše verifikován. Všechny hraniční přechody, které jsou pro vozidla záchranné služby průjezdné, zůstaly pro přeshraniční záchrannou službu otevřené také v době uzavření hranic. Na základě státní dohody byla dolnorakouská záchranná služba na informačních stránkách českého ministerstva vnitra postavena na roveň jednotkám IZS ČR.

Další informace

Více informací o společnosti NOTRUF NÖ, která mimo jiné realizuje také telefonické zdravotnické poradenství „1450" pro spolkové země Dolní Rakousko, Burgenland a Korutany, najdete na https://notrufnoe.com/.

Kompaktní rámcovou dohodu o přeshraniční spolupráci záchranné služby mezi Rakouskou a Českou republikou najdete zde: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009709.

Často kladené dotazy a stažení všech dokumentů na:
https://notrufnoe.com/grenzueberschreitende-einsaetze-in-tschechien/
Odkazy na publikace, přednášky, webovou stránku atd. partnera rozhovoru
https://www.jems.com/2016/11/04/cross-border-ems-treaty-demonstrates-value-of-multi-national-collaborations/
https://iaedjournal.org/cross-country-ems/
https://www.jems.com/video/ems10-winner-interview-siegfried-weinert-msc-emt-i-emd/
https://www.jems.com/2017/04/19/ems10-innovators-in-ems-2016-award-winners-selected/
http://legalaccess.cesci-net.eu/wp-content/uploads/2020/02/JOGa4_Final_report_CESCI.pdf144.at
https://www.meinbezirk.at/niederoesterreich/c-lokales/144-notruf-noe-niederoesterreichs-expertise-im-notfallmanagement-international-gefragt_a2013349

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online