30. 08. 2021
Průmysl 4.0 Vysoké školy

Rozhovor s profesorem Alfredem Hößem a M. Eng. Mathiasem Schneiderem z OTH Amberg-Weiden o projektu „AI4DI - Artificial Intelligence for Digitizing Industry".

Co se skrývá za názvem Vašeho projektu „AI4DI (Artificial Intelligence for Digitizing Industry)" a co je cílem tohoto projektu?


Nadřazeným úkolem projektu AI4DI je dostat umělou inteligenci (AI) z cloudu do edge tím, že se zrychlí zavádění Edge Processingu prostřednictvím vývoje realitě blízkých demonstrátorů. Technologie založené na umělé inteligenci by měly přispět ke snížení nákladů, úspoře času a zlepšení procesů a produktů. Hlavní pozornost věnuje projekt možným případům využití pro strojové učení v různým průmyslových odvětvích. V rámci projektu AI4DI se zkoumá, nakolik mohou decentralizované jednotky („edge") nalézající se v blízkosti procesu přebírat části zpracování dat. Tento přístup umožní kromě využití umělé inteligence bez použití permanentního připojení k internetu také redukci množství dat, které je nutno vyměňovat s cloudem.

 

Východobavorská technická vysoká škola Amberg-Weiden (OTH Amberg-Weiden) na projektu spolupracovala jako partner s mnoha dalšími, a to i mezinárodními, partnery z vysokoškolského prostředí, průmyslu a ekonomiky. Kteří partneři se jej zúčastnili a jak byly mezi projektové partnery rozděleny jednotlivé oblasti úkolů?


Pod vedením společnosti Infineon Technologies AG, paní. Dr. Cristiny De Luca, spolupracuje celkem 40 evropských a tajvanských partnerů z nejrůznějších průmyslových odvětví. Řada partnerů pochází z České republiky (Vysoké učení technické v Brně, Institut mikroelektronických aplikací v Praze), Rakouska (Know-Center, Virtual Vehicle Research, TTTech, Technická univerzita ve Štýrském Hradci, AVL) a Německa (Audi, Cognition Factory, Symate, Fraunhoferova společnost, Technická univerzita v Drážďanech, Technická univerzita v Mnichově a OTH Amberg-Weiden).
Struktura projektu je přitom podle jednotlivých průmyslových odvětví rozčleněna do pěti tzv. hodnotových řetězců, které pokrývají různé dílčí aspekty. V nich je třeba implementovat a následně vyhodnotit interakci mezi lidmi a řešeními AI nebo IoT:
1. Automobilový průmysl: výrobní proces a prediktivní diagnostika
2. Polovodičový průmysl: výrobní proces, diagnostika závad a vizuální inspekce
3. Průmyslové stroje: kolaborace člověk-stroj, umělá inteligence jako služba
4. Potravinářský a nápojářský průmysl: vizuální inspekce, stanovení jakosti
5. Přeprava: mobilita jako služba

Výzkumný tým z OTH Amberg-Weiden se podílí na výzkumu umělé inteligence v prostředí přepravy. Realizace projektu probíhá metodou V-modelu a zahrnuje tedy všechny stupně od analýzy požadavku přes návrh systému, implementaci až po integraci a ověření v prototypovém testu. Naše vysoká škola se v projektu AI4DI zaměřuje na prozkoumání algoritmů AI pro optimalizaci rozdělených řetězců zpracování dat v heterogenních počítačových sítích (cloud – edge).

 

Jak vysoké byly projektové náklady a jak byl Váš projekt financován?
Projekt je financován Evropskou unií v rámci společného podniku ECSEL H2020 a zúčastněnými národními financujícími organizacemi, v Německu Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF). Celkový rozpočet činí přibližně 30 milionů eur.

 

Co pro vás znamená umělá inteligence a jak v budoucnosti ovlivní náš průmysl, ekonomiku a společnost?
Umělou inteligenci považujeme za důležitý nástroj, za takzvanou Enabling Technology, která v nadcházejících letech, ne-li desetiletích, poskytne v nejrůznějších odvětvích obrovský potenciál pro nejrůznější aplikace. Tyto aplikace se v žádném případě neomezují na technické otázky (jako v projektu AI4DI), ale sahají od personalizované reklamy (viz Google), vytváření dokumentů atd. až po zcela nové obchodní modely. Důležitým aspektem je akceptace systémů založených na umělé inteligenci. Zde hraje důležitou roli rozlišení mezi takzvanou "úzkou umělou inteligencí" („Narrow AI") a "umělou obecnou inteligencí" („Artificial General Intelligence (AGI)), která bude v budoucnu nabývat na významu.

V této souvislosti by umělá inteligence mohla ovlivnit postavení Evropy ve světě: Dominantní postavení ve sběru dat mají USA (např. Google, Amazon, Apple), ve výrobě čipů dominuje Asie, zatímco Evropa má své silné stránky zdroj idejí a nových možností využití a služeb. Aby to tak zůstalo, musí Evropa i nadále vytrvat v tom, že do citlivých oblastí umělé inteligence (např. zdravotnictví/lékařství) jsou přenášeny její přednosti (např. ochrana údajů) a odborné znalosti.

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám mnoho úspěchů!

 

Financující orgán

Projekt AI4DI je financován v rámci společného podniku Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL JU) ve spolupráci s rámcovým programem Evropské unie H2020 a národními orgány na základě grantové dohody č. 826060.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online