16. 06. 2022
Průmysl 4.0 Vysoké školy Lidé a společnost

I takto byl v rámci poznávací cesty s názvem „Implementace Průmysl 4.0 na Vysočině“ v dnešní době často užívaný pojem vysvětlen.

Na poznávací cestě po Vysočině, jež se konala 1. 6. 2022 na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ), byly představeny příklady dobré praxe z malých a středních podniků, které jsou špičkami ve svém oboru. Dále se účastníci seznámili s projekty přeshraniční spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0. V těchto projektech jsou partnery nejen vysoké školy, mimo jiné i Vysoká škola polytechnická Jihlava, ale i podniky a vědecko-výzkumná centra. V neposlední řadě proběhly komentované prohlídky unikátní Cyber physical factory, jež se nachází na VŠPJ, a také podniku SAPELI, a.s., při které mohli návštěvníci vidět automatizaci výroby a skladu. Prezentace a fotografie z akce jsou ke stažení zde.


„Možnost uspořádat tuto poznávací cestu máme díky přeshraničnímu projektu, který poskytnul příležitost k setkání kolegů napříč hranicemi, sdílení zkušeností a hlavně načerpání inspirace. Jelikož podobné akce byly během posledních let kvůli pandemii koronaviru značně omezeny, věřím, že všichni účastníci příležitost k navázání nových kontaktů vřele uvítali," upřesnila Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina.

 

Přednášková část byla nabitá informacemi, ať už se jednalo o vysvětlení aplikovaného výzkumu na VŠPJ, propojení špičkového vybavení této školy se středoškolskými zařízeními, inovace v oblasti eHealth díky umělé inteligenci, přeshraniční propojování TestBedů nebo třeba využití umělé inteligence pro armádu.

 

„Jsem velmi ráda, že příspěvky byly koncipovány tak, aby jim rozuměli účastníci z různých oborů a že se podařilo rozvířit plodnou diskusi, která podněcuje k novým nápadům na zlepšení a inovace. V rámci prezentací bylo například nastíněno, jaká může být budoucnost ve stavebnictví díky využití 3D tisku betonu či jak probíhá přeshraniční spolupráce firem a výzkumných organizací na české a rakouské hranici v rámci projektu PredMAIn, jež se zaměřuje na prediktivní údržbu založenou na umělé inteligenci. Skvělým závěrem byla přednáška věnovaná hromadné výrobě kusových zakázek, která posloužila jako vhodný úvod ke komentované prohlídce podnikové výroby ve firmě SAPELI," doplnila Hana Hajnová.

 

Poznávací cesta byla další z řad aktivit připravených v rámci projektu s názvem „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0", který realizuje Kraj Vysočina ve spolupráci se Spolkovou zemí Horní Rakousko za finanční podpory z Fondu malých projektů Interreg V-A Rakousko – Česká republika. V rámci projektu je do konce roku 2022 plánována další odborná a síťovací akce, a sice B2B burza pro malé a střední podniky, která se bude konat 23. 6. 2022 v rakouském Linci v Centru Ars Electronica Linz. Cílovou skupinou jsou nejen firmy, střední a vysoké školy ale i hospodářské komory, poradenské organizace a další relevantní instituce ve vazbě na téma digitalizace a Průmysl 4.0. Bližší informace o programu jsou k dispozici na tomto odkazu. Účastníkům z Vysočiny nabízí Kraj Vysočina autobusovou dopravu do místa konání a zpět. V případě zájmu o společnou dopravu kontaktuje Štěpánku Ryklovou nebo Ivonu Hájkovou (kontakty níže).

 

• Kontaktní osoby projektu "Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0", podpořeného z Fondu malých projektů Interreg VA Rakousko-Česká republika: Ivona Hájková, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 534, e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz a Štěpánka Ryklová, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 550, e-mail:ryklova.s@kr-vysocina.cz.

 width=

 

LOGO


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online