07. 12. 2022
Průmysl 4.0

"Digitální škola budoucnosti" – tak se jmenuje nový pilotní projekt bavorského ministerstva školství a kultury. Na projektu se podílí také dolnobavorská Reálná škola Freyung, jejíž zástupce ředitele – pan Christian Attenbrunner – nám odpověděl na otázky.

Mohl byste prosím stručně vysvětlit, o čem projekt je a co je jeho cílem?
Pilotní projekt "Digitální škola budoucnosti" má zlepšit již tak velmi dobrou výuku na našich bavorských středních školách. Pro budoucí povolání našich žáků je nezbytné, aby uměli bezpečně a kvalifikovaně pracovat s novými médii. Jako "REÁLNÁ škola" chceme této výzvě čelit a nabídnout našim žákům možnost zažít moderní výuku, která je optimálně připraví na požadavky, jež budou muset později splnit, ať už jde o různé učitelské profese nebo další kvalifikaci na středních školách. Naším původním cílem bylo umožnit dětem a mladým lidem, aby měli k dispozici jednotné zařízení pro výuku, které by bylo co nejdostupnější, ale přesto výkonné. V naší škole padla volba na "iPad" se stylusem. Žákům, rodičům a učitelům se tak nyní nabízí možnost přizpůsobit se nové situaci pomocí upravených nabídek dalšího vzdělávání, aby byla zajištěna moderní a aktuální výuka. Přitom je třeba se soustředit na smysluplnost a volbu optimální metody učení v každém jednotlivém případě; "digitalizace po dobrém nebo po zlém" by neměla smysl. Již nyní však lze říci, že možnosti, které nabízí využití a propojení koncových digitálních zařízení pro výuku, zrychlují učitelům tep. Objevují se téměř nepředstavitelné, rozmanité a fascinující možnosti, které zároveň oživují zájem dětí o výuku. Díky tomu lze nakonec posílit kreativitu, osobní odpovědnost a různé kompetence dospívajících – všechny nezbytné „dovednosti" dnešní doby.

 
Proč se vaše škola rozhodla podílet na pilotním projektu "Digitální škola budoucnosti"?
Vnímáme to jako jedinečnou příležitost, jsme ve venkovské oblasti jednou z devíti reálných škol v Dolním Bavorsku a 250 škol v celém Bavorsku, které se smí účastnit pilotního projektu. Na jedné straně zažije Reálná škola Freyung díky financování projektu nečekaně rychlý "digitální pokrok", pokud jde o vybavení a zajištění potřebné vnitřní digitální infrastruktury školy. Na druhou stranu je to v mezinárodním srovnání již dávno opožděné opatření, aby výuka na naší reálce byla konkurenceschopná i s ohledem na propojený svět a aby nyní udělala digitální krok vpřed. Učitelé i studenti mají mnoho příležitostí, jak kvalitu výuky na různých úrovních ještě zlepšit. Jsme teprve na začátku procesu vývoje a tento pilotní projekt má také za cíl odhalit slabiny. Jsme proto v úzkém kontaktu s ostatními zúčastněnými školami, např. s Reálnou školou Schöllnach, která funguje jako "kotevní škola", kde se nitky v našem regionu spojují a kde se chceme společně dále rozvíjet prostřednictvím spolupráce a dohody. Samozřejmě si nechceme nechat ujít příležitost k didaktickému a metodickému zlepšování prostřednictvím digitalizace – v souladu s heslem "stát na místě znamená udělat krok zpět"!

 

Jaké jsou výhody účasti na projektu pro žáky a učitele?
Pilotní projekt nabízí různé výhody, např. snížení hmotnosti školních tašek, stálou dostupnost všech potřebných výukových materiálů – od digitálního sešitu až po online verzi každé učebnice, moderní metodicko-didaktickou přípravu návrhu výuky, interaktivní spoluvytváření a spolupráci v třídní síti a také možnost vždy spolu nekomplikovaně a bez překážek komunikovat a mít možnost aktuálně odpovídat na otázky různých vyučovacích jednotek.

 

Jak je projekt financován?
Finanční podporu projektu poskytuje především ministerstvo školství. Přestože si žáci iPady kupují soukromě, finanční podpora 300 EUR na jedno zařízení nakonec rodiče přijde na méně než 160 EUR. Ministerstvo rovněž poskytuje finanční prostředky na vzdělávací aktivity pro učitele, rodiče a žáky a na nákup odpovídajících vzdělávacích aplikací, digitálních učebnic a softwaru. Podařilo se nám také zvýšit kvalitu sítě WLAN v budově školy pořízením nového serveru, což také stálo nemalé peníze.

 

Titelfoto: Foto Schüll


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online