23. 11. 2020
Průmysl 4.0 Lidé a společnost

Přinášíme Vám rozhovor s Martinem Wurdackem, OStD, ředitelem Staatliches Berufliches Schulzentrum Amberg (dále jen BSZ Amberg), ve kterém mimo jiné představuje Smart Factory (chytrou továrnu), která vznikla díky podpůrnému programu Průmyslu 4.0 Svobodného státu Bavorsko.

BSZ Amberg propojuje 4 druhy škol. Střední odborné učiliště (učňovská škola), které je v oblasti duálního vzdělávání partnerem pro podniky nabízející praktickou výuku v regionu Amberg-Sulzbach. Vyšší obornou školu, která nabízí elektrotechnikům a mechatronikům studium v oboru Technik, který odpovídá šestému stupni Evropského vzdělávacího rámce a je na úrovni bakalářského studia. A střední odborné školy (typu FOS a BOS – grafika německého vzdělávacího systému viz přílohy) které vedou k získání odborné maturity ve 12., resp. 13. ročníku studia. Studenti těchto škol jsou připraveni na studium na vysoké škole nebo univerzitě. Celkově je k vysokoškolskému studiu přijímáno více studentů z BSZ Amberg než ze všech gymnázií v regionu dohromady.

 

Na co je ve vaší škole kladen důraz?

Základními cíli BSZ Amberg, které byly stanoveny dozorčími orgány školy v roce 2018 v rámci procesu rozvoje kvality, jsou: spolupráce s rodiči, podniky a školami doma i v zahraničí, poskytování rámcových podmínek podporujících zdraví a identifikaci, podpora samostatného formování života studentů a podpora vzdělávání studentů z migračního prostředí.
Dalším tématem důležitým pro rozvoj školy je téma digitalizace. Velké úsilí je vynakládáno jak v oblasti zkvalitňování vybavení škol, tak v oblasti rozvoje vzdělávání učitelů, aby učitelé a studenti mohli vždy pracovat dle nejnovějších poznatků.
To se ukázalo jako velká výhoda obzvláště v době pandemie, kdy v době uzavření škol bylo možné díky vyzkoušenému hardwaru a softwaru udržovat kontakt se studenty a zajistit tak kontinuální výuku.

 

Jakou roli hraje ve vaší škole Průmysl 4.0? Které aktivity / projekty v souvislosti s Průmyslem 4.0 bude vaše škola realizovat nebo realizovala a jak byly / jsou tyto aktivity financovány?

Jelikož je naše škola zapojena do duálního vzdělávacího systému, je nezbytné, aby vyučování na odborné škole neustále vycházelo z nejnovějšího technického vývoje realizovaného v podnicích nabízejících praktickou výuku. Inovativní témata, jako je Průmysl 4.0, jsou proto neustále součástí výuky jak na učňovské škole, tak na vyšší odborné škole. Na učňovské škole i vyšší odborné škole v Ambergu je již mnoho let součástí výuky digitální propojování a monitorování různých výrobních zařízení.
V rámci předmětu informatika na středních odborných školách (FOS, BOS) jsou vyučovány základy informačních technologií v Průmyslu 4.0 a propojení mezi obchodními a technickými otázkami je zpracováváno v systému SAP. Za tímto účelem je BSZ Amberg členem SAP4School, partnerského programu SAP, do kterého je již zapojeno více než 200 odborných škol v Německu a Evropě.
V rámci dotačního programu Průmyslu 4.0 byla v roce 2019 v BSZ Amberg vybudována Smart factory (chytrá továrna). Kromě propojení jednotlivých výrobních zařízení a závodů bude nyní nutné koordinovat obchodní oblasti jako nákup, skladování a prodej prostřednictvím profesionálních softwarových řešení. Prvním vyráběným produktem je „Elektroakustický radiometr", zkráceně EAR, který znázorňuje hladinu hluku v místnosti, například ve třídách, pomocí různobarevných LED diod. V průběhu další odborné výuky budou vyvíjeny, navrhovány, vyráběny a na trh uváděny nové produktové nápady v oborech kovovýroba, elektrotechnika a obchodní profese.
Díky dalším finančním prostředkům z podpůrného programu Průmyslu 4.0 Svobodného státu Bavorsko mohla naše škola pořídit nová profesionální průmyslová zařízení. Pro financování profesionálního software na zpracování obchodních procesů lze také využít tohoto finančního nástroje.

 

Jak hodnotíte přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou, Rakouskem a Bavorskem a co si přejete v této oblasti do budoucna?

Již v roce 2005 zahájilo odborné učiliště v Ambergu spolupráci se Střední průmyslovou školou strojnickou a Střední odbornou školou profesora Švejcara v Plzni, která vyvrcholila jedním z prvních evropských projektů v rámci programu Leonardo da Vinci. Byl jím projekt „E-ANTS", ve kterém vždy 30 žáků navštěvovalo školu a praxi po dobu 3 týdnů v druhé zemi. Toto partnerství udržujeme každoročními vzájemnými návštěvami.
Celkově by byla žádoucí intenzivnější spolupráce se školami v regionu Dunaj-Vltava, což by bylo obzvláště užitečné z hlediska globálních sítí v rámci Ekonomiky 4.0. To by našim studentům poskytlo příležitost vnímat téma z pohledu jiné firemní kultury, poznat další technické a obchodní rámcové podmínky i alternativní výrobní procesy.

 

 

 

 

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka