16. 07. 2020
Vysoké školy Lidé a společnost

České Budějovice nabízejí nejen dobré pivo, ale také skvělé studijní možnosti. Vedle Jihočeské univerzity zde sídlí i další státní vysoká škola, VŠTE - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Navštivuje ji na 4.000 studentů ve 4 bakalářských a 2 magisterských studijních programech. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc., ředitel Ústavu podnikové strategie, nám umožnil nahlédnout do projektové práce na této vysoké škole.

 

Na jaká témata se na vysoké škole zaměřujete?

Hlavní těžiště mé práce je podniková strategie, podnikatelské kompetence, personální management, marketing a cestovní ruch, „Corporate Social Responsibility" – společenská odpovědnost a etika v podnikání.

 

Jakou roli hraje na Vaší vysoké škole téma Průmysl 4.0?

Toto téma je velmi aktuální. V současné době u nás například probíhá ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni vědecký projekt: „Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Průmyslu 4.0".

 

Jaký zajímavý projekt jste realizovali?

Realizovali jsme již řadu projektů:
- Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce
- Metodická koncepce pro efektivní podporu profesních klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků
- Duální mezinárodní studium Česko - Bavorsko

V současnosti probíhají dva projekty:
- Společný jazyk – společná budoucnost
- Podpora moderních trendů ve výuce ve vazbě na Best Practices

Dále jsme také realizovali tři menší projekty (v rámci Fondu malých projektů).
- Kam po studiu?
- Založ si svou vlastní firmu.
- Turistické cíle segmentu studentů VŠ v příhraniční oblasti jižních Čech a Rakouska.

 

Jak hodnotíte přeshraniční spolupráci mezi Českem, Rakouskem a Bavorskem?

Úzká přeshraniční spolupráce je pro nás velmi důležitá a současně obohacující. Dokládají to i projekty, které jsme již realizovali v rámci programu Interreg, a dva aktuálně probíhající projekty. V této spolupráci bychom rádi pokračovali i v budoucnu. Máme zájem o intenzivnější spolupráci s německými a rakouskými univerzitami.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online