29. 05. 2020
Průmysl 4.0 Vysoké školy

Ing. Zdeněk Horák, prorektor na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě (VSPJ), představí v rámci interview pro ERDV aktivity vysoké školy v oblasti průmyslu 4.0. VSPJ vlastní unikátní zařízení Cyber Physic Factory, které vysoké škole i průmyslovým partnerům pomáhá s transférem teoretických znalostí do průmyslové praxe na konkrétních aplikacích.

Jakou roli hraje na Vaší vysoké škole téma Průmysl 4.0?

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. (prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost):

Na naší škole je Průmysl 4.0 jedno ze stěžejních témat, kterým se dlouhodobě věnujeme a které se snažíme dále rozvíjet. VŠPJ realizuje v této oblasti velmi úzkou spolupráci s řadou průmyslových partnerů, se kterými řešíme společné projekty, probíhají školení pracovníků, probíhá společný vývoj a aplikovaný výzkum, kdy naše škola vlastní unikátní zařízení CP Factory, které nám i našim průmyslovým partnerům pomáhá s transformací teoretických znalostí do průmyslové praxe na konkrétních aplikacích.

Jaký projekt jste vytvořili? (CP Factory)

VŠPJ se podařilo v minulých letech získat prostředky z evropských fondů, díky kterým se nám podařilo vybudovat si špičkovou laboratoř ve které je umístěna Cyber Physic Factory od firmy Festo. Toto zařízení nám umožňuje realizovat aplikovaný výzkum a vývoj v širokém spektru oblastí, které zahrnuje problematika Průmyslu 4.0. Zařízení představuje nejen fyzické zařízení v podobně výrobní linky, ale má i rozměr ve virtuálním prostředí, kde lze simulovat stejné procesy jako ve fyzické továrně – proto je často toto zařízení nazýváno „virtuální továrnou". Na CP Factory lze simulovat téměř jakýkoliv výrobní proces automatické linky od výroby automobilů až po výrobu mobilních telefonů či jiných složitých zařízení. Obrovskou výhodou je, že lze k fyzickým výrobním zařízením „virtuálně" připojit jakékoliv další a můžeme tak sledovat jaký to může mít dopad na rychlost výroby, skladování dílů, návaznosti operací, síťovou komunikaci atd. Právě tato variabilita je pro naše partnery z průmyslu zcela zásadní, kdy si lze vyzkoušet například změny výrobních linek, seřízení výrobních zařízení atd. konkrétních výrobních podniků, aniž by bylo nutné výrobní linky v těchto podnicích zastavovat nebo zkoušet na prototypech s nesrovnatelně vyššími náklady.
Snahou VŠPJ je zpřístupnit tuto technologii partnerským středním školám, kdy se snažíme umožnit jim realizaci části výuky v našich laboratořích a představovat jim technologii Průmyslu 4.0

Jakou roli hraje VŠPJ v regionu?

Dlouhodobou snahou VŠPJ je být přirozeným centrem vzdělanosti v rámci regionu Kraje Vysočina, být partnerem pro aplikační sféru ale i samosprávu a nositelem nových myšlenek a technologií v regionu.

Co si přejete v oblasti přeshraniční spolupráce do budoucna?

Přeshraniční spolupráce funguje velmi dobře, kdy do budoucna bych si za naší školu přál snad jen snížení administrativní náročnosti spojené s přeshraniční spoluprací v rámci grantových projektů.

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online