06. 04. 2023
Průmysl 4.0 Vysoké školy

Rozhovor s ing. Janem Jirsou z Katedry technických studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Vážený pane inženýre,
mohl byste nám prosím blíže představit projekt „Síťování českých a rakouských testbedů pro průmysl 4.0"? Co bylo cílem tohoto projektu?


Cílem projektu bylo propojit odborná pracoviště, tzv. testbedy z České republiky a Rakouska, které se zabývají problematikou Průmyslu 4.0. Tento pojem je poměrně široký a zahrnuje v sobě např robotiku, průmyslové řídící systémy, inteligentní senzory, umělou inteligenci atd. V koncepci Průmyslu 4.0 by měli tyto jednotlivé stavební kameny kooperovat novým, efektivnějším způsobem. Cílem projektu bylo propojit tyto testbedy na profesní i osobní rovině a vytvořit platformu pro spolupráci ve vědecké a projektové oblasti. Projekt byl poměrně krátký. Realizace trvala pouze jeden rok, a proto byl kladen důraz především na navázání kontaktů a přípravu zázemí pro budoucí spolupráci.


Nedílnou součástí projektu bylo také vzdělávání veřejnosti. V této oblasti byly realizovány 3 přednášky na vybraná témata, které byly streamovány formou on-line přenosu a záznamy jsou k dispozici na webových stránkách projektu.

 

Kteří projektoví partneři se na projektu podíleli a jak byl projekt financován?
Ve smyslu projektových partnerů, zodpovědných za průběh projektu, figurovala na české straně Vysoká škola polytechnický Jihlava a v Rakousku asociace Verein Industrie 4.0 Österreich – die Plattform für intelligente Produktion. Skrze tyto instituce bylo v rámci projektu osloveno několik vysokých škol v ČR a Rakousku a společnost Compas Automatizace, zabývající se návrhem průmyslových řídících systémů. Tito partneři byli do projektu zapojeni formou externí spolupráce a podíleli je realizaci konkrétních projektových aktivit. Těmito partnery tedy byli:
- Ústav Výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT Brno
- Ústav automatizace a informatiky FSI VUT Brno
- Ústav automatizace a měřící techniky FEKT VUT Brno
- Compas Automatizace s.r.o.
- Die Pilotenfabrik Industrie 4.0 TU Wien
- Die Digitale Fabrik der FH Technikum Wien
- FH St. Pölten University of Applied Sciences - Makers Electronic Lab
- Factory Lab FH Wiener Neustadt
- Johanes Kepler Universität - LIT Factory
- CSM am FH OO Campus Wels
Financován byl project z operačního programu Interreg

 

Jaké konkrétní výsledky tento projekt přinesl? Mohou z těchto výsledků profitovat i další regiony či aktéři v Evropském regionu Dunaj-Vltava?
Hlavním výsledkem projektu je především navázaná spolupráce mezi výše uvedenými institucemi. Aktuálně připravuje naše škola navazující projekt, ve kterém bychom se s některými z těchto partner již chtěli zabývat specifickými technickými tématy. Konkrétně standardizací podoby digitálního dvojčete dle specifikace Asset Administration Shell, kolegové z Brněnského UAMT vyjednali díky získaným kontaktům stáž na TU Wien pro své studenty doktorského program, v aktuálním letním semestru plánují kolegové z FH Wiener Neustadt přijet k nám do Jihlavy, abychom detailně probrali možnosti spolupráce, neboť zaměřením jsme si velice blízcí a navíc používáme vzájemně kompatibilní technické vybavení atd. Myslím, že projekt ukázal, že prostoru pro spolupráci máme velmi mnoho. Prakticky jediným omezujícím faktorem je čas a lidské zdroje jednotlivých pracovišť. Aktuálně jsme, alespoň my na VŠPJ, vytíženi tak, že musíme nabídky projektů a aktivit spíše odmítat. V budoucnu bychom ale rádi naši skupinu testbedů rozšířili o další pracoviště. Ať už formou postupného rozšiřování naší sítě nebo jejího napojení na některou z velkých celoevropských platforem.

 

Děkujeme za rozhovor!

Foto (zdroj)

 

Kontakt:
ing. Jan Jirsa
Katedra technických studií
____________________________________
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava
tel: +420 567 141 246
e-mail: jan.jirsa@vspj.cz
Internet: www.vspj.cz

 

Další informace o projektu: Internet: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/281_testbed-exchange

 

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online