22. 10. 2021
Průmysl 4.0 Zdravotnictví Cestovní ruch Vysoké školy Lidé a společnost

V pondělí 4, října 2021 se setkali političtí představitelé Dolního Bavorska a Kraje Vysočina, kteří spolupracují v prezídiu Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV), na první vzájemné návštěvě od pandemie koronaviru a po volbách do poslanecké sněmovny v Česku v říjnu 2021.

Za Kraj Vysočina se jednání zúčastnila Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, v doprovodu doc. RNDr. Ivety Fryšové, Ph.D. a Petra Holého z Krajského úřadu v Jihlavě. Dolní Bavorsko zastupovali prezident krajského sněmu a starosta města Freyung Dr. Olaf Heinrich, ředitel organizace Euregio Bavorský les – Šumava – Dolní Inn Kaspar Sammer a projektové manažerky Barbara Daferner a Vendula Maihorn.
Hlavním tématem tohoto přátelského setkání byla základní přeshraniční spolupráce, její rozvoj, budoucnost a možnosti, především potenciál této spolupráce pro oživení ekonomiky po pandemii koronaviru.
Školství, zdravotnictví, pracovní trh, ale také inovace a nové technologické trendy v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. To jsou příklady projednávaných klíčových témat, kterým se partnerské regiony společně věnují v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava.
Jedna z velkých výzev současnosti, na kterých se Hana Hajnová a Dr. Olaf Heinrich shodli, je zabránit odlivu mladých a kvalifikovaných lidí za studiem či prací do velkých měst, jako je Mnichov, Vídeň a Praha, i s tím souvisejícím negativním důsledkům, jako jsou například oblasti mimo velká urbánní centra a stárnutí jejich populace.
Bavorsko je například v současnosti vystaveno rostoucímu odlivu zdravotnického personálu, především lékařů, do Skandinávie a Švýcarska. Kraj Vysočina trpí již řadu let nedostatkem pracovních sil, především v oblasti průmyslu a v technických profesích.
„Tím se otevírá prostor pro budoucí spolupráci na naší úrovni ERDV při hledání cest, jak nejen udržet mladé a kvalifikované lidi v regionech, ale získat pro ně také nové slibné obyvatele", vysvětlila Hana Hajnová. Možnosti vidí například v prohloubení spolupráce mezi středními a vysokými školami v regionech ERDV, v podpoře výuky jazyků na školách a v propojení oblasti vzdělávání s podniky a zaměstnavateli tak, aby vzdělávací nabídka odpovídala potřebám regionální ekonomiky a aktuálnímu stavu techniky. Zajištění cenově dostupných možností bydlení a veřejných služeb, ale také celkové utváření výhodných podmínek pro vysokou životní úroveň, práci a volný čas, to jsou neméně důležité předpoklady pro setrvání lidí v regionu, podotkl dolnobavorský předseda evropského regionu Dr. Heinrich.
Probíhající projekty a kooperační akce nejen v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) zasáhla koronavirová krize, která výrazně omezila možnosti setkávání a osobních kontaktů a zbrzdila rozvoj ekonomiky.
Současně však ERDV stojí na prahu nové etapy, která může přinést nové impulzy a možnosti spolupráce v nejrůznějších oblastech, od vzdělávání, jazykové ofenzívy, Průmyslu 4.0, elektroniky a digitalizace, přes rozvoj zdravotnictví a telemedicíny až po mezinárodní marketing pro turistický region. „Těšíme se na budoucí společné projekty a iniciativy pod vlajkou ERDV, které přispějí k zotavení ekonomiky a k dalšímu zvyšování životní úrovně v našem regionu a rozšíří pověst ERDV jako regionu s potenciálem pro budoucnost v národním i mezinárodním měřítku", uzavřeli oba předsedové jednání.

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář