15. 10. 2020
Vysoké školy

Přečtěte si zde náš rozhovor s dipl. Ing. Ditou Hommerovou Ph.D., MBA, prorektorkou pro internacionalizaci v Západočeské univerzity v Plzni, o vysokoškolském bavorsko-českém projektu STUDYKOM.

Co přesně je STUDYKOM a jaké byly cíle tohoto projektu?


Projekt č. 192 STUDYKOM – celým názvem „Růst kompetencí studentů – lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí" byl realizován v období od 1.9.2017 do 30.10.2019. Do projektu se zapojily dvě české univerzity, a to Západočeská univerzita v Plzni v roli hlavního řešitele a dále pak Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Z německé strany nás v rovnoměrném zastoupení doplnily dvě německé vysoké školy, OTH Amberg-Weiden a TH Deggendorf.


Tento projekt si kladl za cíl zvýšit kompetence studujících zapojených vysokých škol a univerzit tak, aby byli lépe připraveni a uplatnitelní na trhu práce v česko – bavorském příhraničí. Bylo by chybou domnívat se, že jsme tím mysleli jen jazykové kompetence, naopak. V rámci realizace projektových aktivit jsme společně usilovali o to, aby studující byli schopni pracovat v mezinárodních týmech, poznávali jiné kultury a hlavně si uvědomili obrovské možnosti, které česko-bavorské příhraničí nabízí. Myslím tím např. hospodářské možnosti příhraničí, ale také příhraničí jako oblast, kde je krásné žít a budovat svůj domov. Tento projekt se snažil odvrátit narůstající trend, kdy absolventi vysokých škol z příhraničních regionů odcházejí do velkých měst nejen na národní úrovni, ale i do celého světa. Dalším cílem projektu bylo upevnit vzájemnou spolupráci zapojených partnerských vysokých škol přímo v oblasti vzdělávání.

 

Jak jste byli spokojeni s průběhem projektu a jakých úspěchů se Vám díky projektu podařilo dosáhnout?


V rámci realizace projektu STUDYKOM jsme nabízeli týdenní intenzivní jazykové kursy s odbornou animací jak pro český jazyk tak pro německý jazyk. Dále jsme zprostředkovávali odborné přeshraniční stáže. Velmi oblíbenou aktivitou byly intenzivní odborné školy (vícedenní výuka) vážící se na aktuální témata, ale také zapojení do podnikové praxe. Pyšnit se můžeme rovněž mezinárodní soutěží studentských projektových záměrů „Invest Day", kam se i po skončení projektu nadále hlásí zástupci všech partnerů a to jak z řad soutěžících, tak i z odborné poroty. Velmi nákladnou, ale zato také velmi přínosnou aktivitu s ohledem na vydefinované cíle projektu byly společné studijní cesty v česko-bavorském příhraničí. Každý student, který se do projektu zapojil dvakrát za dobu jeho trvání získal certifikát o účasti na projektu. Tento obsahoval m.j. výčet aktivit, na kterých student aktivně participoval a byl podepsán rektorem ZČU. Podařilo se nám výrazně překročit cílovou hodnotu indikátoru a nakonec jsme z projektu podpořili 228 studujících, přičemž 25 z nich získalo zmíněný certifikát. Z těchto výsledků mám opravdu velkou radost. Především mě potěšilo, že část všech projektových aktivit může být díky podpoře dalších subjektů nadále realizována.


Jak byl tento projekt financován?
Tento projekt byl financován z dotačního programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 z 85 %, 5 % tvořil příspěvek ze státního rozpočtu a 10 % bylo spolufinancování zapojených partnerů.

 

Plánujete v budoucnosti další podobné projekty?
Našim primárním úkolem je pokusit se zrealizovat maximum již ozkoušených a úspěšných projektových aktivit. To se nám bohužel zpravidla do běžných rozpočtů vysokých škol a univerzit nevejde, proto jsme víceméně odkázáni na jiné dotační zdroje. Zkoušíme tedy podávat projekty a získávat i jiné prostředky na jednotlivé akce a často je i nabízet šířeji, než jen původně do projektu zapojeným partnerům tak, aby přínos pro česko-bavorské příhraničí byl co možná největší.


Co byste doporučila dalším univerzitám a vysokým školám, které podobné projekty plánují?
Víte, moje mnoholetá zkušenost s řešením projektu je, že klíčovým faktorem úspěchu celé akce není ani tak nápad, ale lidé. A to nejen účastníci aktivit (v našem případě studující), ale zejména pracovníci projektu. Velmi záleží na tom, jak si celý tým „sedne", zda máte spolehlivé, přátelské, otevřené, ochotné a empatické spolupracovníky či nikoliv. Pak se dají vyřešit téměř jakékoliv problémy, které při řešení projektu nastanou, a je jedno, že jste velký mezinárodní tým manažerů projektu. Takže dobře vybírejte a snažte se čerpat ze zkušeností Vašich předchůdců a navázat ideálně na jejich kontakty a zkušenosti. Tím se nám všem podaří udržovat kvalitní výstupy projektů do budoucna.

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online