25. 10. 2022
Lidé a společnost

Další setkání mají za sebou účastníci aktivit projektu DigiVill, který je věnován využití digitalizace ve veřejné správě. Při této příležitosti se na sympoziu představil i Evropský region Dunaj-Vltava.

Projekt je podpořen z programu Interreg Rakousko – Česká republika a aktivně se ho už více než dva roky účastní desítky zástupců obcí a krajů z Vysočiny, Jihočeského a Jihomoravského kraje a dále ze země Dolní Rakousko. Říjnové setkání bylo situováno do obce Rabenstein an der Pielach. Cílem této části projektu bylo představit příklady dobré praxe při zavádění elektronizace veřejné správy ve spolkové zemi Dolního Rakouska a českých regionů, řešení praktických situací pomocí digitálních nástrojů, seznámení se s výsledky průzkumu organizovaného akademiky vídeňské vysoké školy, představení projektu Digitálního domu v Tullnu, nebo popis přínosů zavádění širokopásmového internetu na rakouském venkově a další.


Zástupkyně ERDV předala účastníkům např. brožury k digitalizaci obcí či telemedicíně. Přítomní si také odnesli průvodce „28 best of ERDV".


U kulatých stolů se hosté navzájem informovali o zkušenostech využívání digitálních médií v obcích. Zásadní byly poznatky o sdílení informací na konkrétní věkové a cílové skupiny, srozumitelnost elektronických informací a také definování hrozeb, které mohou při neprofesionálním vedení komunikace vyvolat i paniku. V rámci skupin bylo zmíněno téma kvalitního života ve stáří s digitální podporou s tím, že je třeba více rozvíjet tzv. telemedicínu, která i formou konzultace může částečně nahradit v nedostupných oblastech přístup ke zdravotní péči. Dále byla zmíněna potřeba vstřícného přístupu při sdílení informací prostřednictvím moderních médií směrem k seniorům. Velkou příležitostí pro digitální komunikaci jsou nejen na venkově aktivity spojené s digitální participací. Občané mohou v rámci připravených anket hlasovat např. o rozvojových projektech, o cílení kapitol rozpočtů, o názvech nových ulic – a to pouhým kliknutím v připravených mobilních aplikacích.


Veškeré plány a snahy obcí i jejich organizací využívat maximálně nové technologie a moderní aplikace jsou však podmíněny internetovým pokrytím konkrétního území, dostupností internetu a také připraveností samospráv zavádět novinky v rámci fungování obce. I digitalizaci úřadů byl věnován v rámci sympozia velký prostor. Postupně jsou do elektronické podoby převáděny veškeré stavební a projektové dokumenty, obce prostřednictvím chytrých aplikací řídí veřejné osvětlení, plánují svážení odpadů, vedou evidenci docházky, sledují pracovní nasazení technických pracovníků, odečítají spotřebu vody nebo zabezpečují veřejné objekty.


Další vzdělávací seminář pro realizátory agendy MA21, veřejné správy a neziskového sektoru je naplánován na listopad v Telči.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář