05. 05. 2020
Průmysl 4.0 Vysoké školy

Za podpory dotace Evropské unie ve výši cca 560.500 €, poskytnuté z programu INTERREG A, byl v rámci rakousko-českého projektu SIP-SME vytvořen online nástroj pro inovační procesy ve službách pro malé a střední podniky (MSP).

Obstát v globální konkurenci není právě pro malé a střední podniky nic snadného. Regionální firmy se musí neustále snažit o rozšiřování své nabídky inovativních produktů a služeb.

Hornorakouské a jihočeské politické subjekty, vědecko-výzkumné instituce i hospodářské organizace se ve zvýšené míře zaměřují na problematiku inovačních procesů ve službách s cílem posílit konkurenceschopnost. V obou regionech existují inovační impulzy, ale vzhledem k chybějícím zkušenostem a zdrojům MSP zůstává jejich potenciál využit jen částečně. V rámci tříletého rakousko-českého projektu SIP-SME v programu INTERREG A vytvořili projektoví partneři Fachhochschule Oberösterreich a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích za podpory Business Upper Austria a Jihočeského vědecko-technického parku nástroj a finální online nástroj, který umožní trvalé využití inovačních procesů ve službách, které jsou určeny MSP, výzkumným institucím a regionálním veřejným subjektům v obou regionech.

Pomocí servisních nástrojů získají MSP z obou regionů, které se zaměřují na inovace, lepší metodickou podporu k řízení inovačních procesů. Měli byste také zájem vyzkoušet tento nástroj ve svém podniku? Informace získáte pod odkazem: https://www.sip-sme.org/sip-tool-1

Po vyhodnocení odpovědí získáte přehled o silných a slabých stránkách vlastního inovačního procesu. Nástroje je možné vyplnit pro tentýž inovační záměr opakovaně. Díky tomu je možné ověřit, zda jste na správné cestě.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online