05. 05. 2020
Průmysl 4.0 Vysoké školy

Za podpory dotace Evropské unie ve výši cca 560.500 €, poskytnuté z programu INTERREG A, byl v rámci rakousko-českého projektu SIP-SME vytvořen online nástroj pro inovační procesy ve službách pro malé a střední podniky (MSP).

Obstát v globální konkurenci není právě pro malé a střední podniky nic snadného. Regionální firmy se musí neustále snažit o rozšiřování své nabídky inovativních produktů a služeb.

Hornorakouské a jihočeské politické subjekty, vědecko-výzkumné instituce i hospodářské organizace se ve zvýšené míře zaměřují na problematiku inovačních procesů ve službách s cílem posílit konkurenceschopnost. V obou regionech existují inovační impulzy, ale vzhledem k chybějícím zkušenostem a zdrojům MSP zůstává jejich potenciál využit jen částečně. V rámci tříletého rakousko-českého projektu SIP-SME v programu INTERREG A vytvořili projektoví partneři Fachhochschule Oberösterreich a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích za podpory Business Upper Austria a Jihočeského vědecko-technického parku nástroj a finální online nástroj, který umožní trvalé využití inovačních procesů ve službách, které jsou určeny MSP, výzkumným institucím a regionálním veřejným subjektům v obou regionech.

Pomocí servisních nástrojů získají MSP z obou regionů, které se zaměřují na inovace, lepší metodickou podporu k řízení inovačních procesů. Měli byste také zájem vyzkoušet tento nástroj ve svém podniku? Informace získáte pod odkazem: https://www.sip-sme.org/sip-tool-1

Po vyhodnocení odpovědí získáte přehled o silných a slabých stránkách vlastního inovačního procesu. Nástroje je možné vyplnit pro tentýž inovační záměr opakovaně. Díky tomu je možné ověřit, zda jste na správné cestě.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Aktuální informace k cestám po Evropském regionu Dunaj-Vltava

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro milovníky s batohem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka