02. 05. 2019
Vysoké školy Cestovní ruch Lidé a společnost Průmysl 4.0

Více jak 800 studentů 16 středních škol Kraje Vysočina se zapojilo do druhého ročníku Veletrhu mezinárodních příležitostí, který se konal v pěti největších městech Kraje Vysočina.

Jak se zapojit do mezinárodních projektů? Jak se mohu zlepšit v cizím jazyce? Kam mohu odjet studovat do zahraničí? Na tyto a mnoho dalších otázek se snažilo odpovědět na 15 organizací, které od listopadu 2018 do dubna 2019 předávaly žákům informace o možnostech, jak se mohou zapojit do mezinárodního prostředí.

„Možnosti studia v zahraniční a mezinárodních aktivit jsou dnes široké. Kraj Vysočina nabízí středoškolákům možnosti studia v partnerských regionech kraje formou stipendií na částečné pokrytí nákladů spojených s ročním studijním pobytem. Nabídka krajských mezinárodních aktivit pro studenty je rozšířena mimo jiné díky přeshraniční spolupráci v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava," uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, člen Prezidia ERDV. Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) představil studijní, pracovní i volnočasové možnosti v rámci svého regionu. Největší zájem byl o středoškolské soutěže, Průvodce vysokými školami ERDV či nabídku letních brigád.

O dalších aktivitách v německy hovořících regionech se studenti dozvěděli od zástupců projektu Do Německa na zkušenou a Do Rakouska na zkušenou. O dobrovolnických workcampech, brigádách nebo jak se stát hostitelskou rodinou se studenti dozvěděli u organizací Inex-SDA – Sdružení dobrovolných aktivit, AFS a Tamjdem. Příjemným zpestřením byli dobrovolníci při Hodině H, kteří si se studenty anglicky povídali o dobrovolnictví a programech Erasmus+. Zástupci Eurocentra Jihlava a Europe Direct se zaměřili na možnosti čerpání financí z evropských fondů, různé proevropsky orientované soutěže a vše ohledně Evropské unie. O příležitostech pracovat v zahraničí se diskutovalo u zástupce Eures - Evropská síť pracovních míst a Centrum pro talentovanou mládež se prezentovalo s nabídkou on-line kurzů. Novinkou letošního ročníku bylo představení nového studijního programu FLEX, díky kterému mohou čeští studenti odjet studovat zdarma na střední školu do Ameriky.

Veletrhy mezinárodních příležitostí organizoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina, nezisková organizace Hodina H z Pelhřimova a Zdravý kraj Vysočina s přispěním jednotlivých Zdravých měst. V rámci České republiky je jedná o ojedinělý projekt, který má tuto formu a putuje přímo za studenty do Pelhřimova, Havlíčkova Brodu, Jihlavy, Žďáru nad Sázavou a Třebíče.

 

Zdroj: Kraj Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Aktuální cestovní omezení

Aktuální cestovní omezení

ERDV Vás informuje

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti