12. 01. 2022
Průmysl 4.0 Lidé a společnost

Vysočina Education, jež se kromě vzdělávání pedagogických pracovníků věnuje také aktuálním tématům, získala tuto cenu za realizaci přeshraničního projektu C4PE, který jsme vám blíže představili zde: https://www.evropskyregion.cz/temata-spoluprace/stredni-prumyslova-skola-trebic-partnerem-preshranicniho-projektu-c4pe-997.html.

Kariérové poradenství je stálicí v repertoáru této organizace už od jejího vzniku v roce 2008 a díky mnoha aktivitám se stala leadrem kariérového poradenství v Kraji Vysočina.


V průběhu tříletého projektu C4PE byl vytvořen univerzální přenositelný rámec pro kariérové poradenství a kariérové vzdělávání pro základní školy, který byl pilotně otestován a integrován do školního vzdělávání na 5 základních školách v Kraji Vysočina. Na každé pilotní škole spolupracovali na vytváření rámce dva proškolení koordinátoři KP, kteří se na konci projektu stali mentory pro další školy ve svém okolí a jejich školy tak dále fungují jako inovativní centra.


Kariérové poradenství a kariérové vzdělávání nesměřuje žáky jenom k usnadnění volby dalšího profesního směřování v deváté třídě, ale učí je sebepoznávání, rozpoznávání a objevování vlastních možností, adaptabilitě na změněné či nové podmínky, uvědomělému rozhodování a na základě všeho předešlého plánování vlastní profesní dráhy.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online