02. 11. 2022
Průmysl 4.0 Energie & Doprava

Bernhard König z Horního Rakouska se svým start-upem Green Soul Technologies ukazuje, jak se lze zásobovat energií nezávisle, šetrně ke klimatu a s nízkými náklady. Vyvinul tepelné baterie, které se nabíjejí letním sluncem a jejichž energii lze využít v zimě, např. k vytápění. Bernhard König o tom v odborném rozhovoru s ERDV vysvětluje více a popisuje svou cestu k založení firmy.

Co vás inspirovalo k založení Green Soul Technologies a kdo stojí za vaším start-upem?

Energie, která se generuje sama, mě vždycky fascinovala. Výrobek, který ulehčí naší planetě a zároveň nám umožní využívat energii vyrobenou vlastními silami k zásobování našich domovů teplem, je proto naší vášní i srdeční záležitostí. Jmenuji se Bernhard König. Protože mám starý statek ve venkovské oblasti Mühlviertel, který mohu vytápět pouze spalováním nějakého materiálu, začal jsem hledat ekologické alternativy. Během tohoto procesu jsem objevil sezónní skladování a začal vyvíjet SoulHeat.
Díky SoulHeat chceme konečně zajistit, aby vytápění bylo bez emisí, a dát lidem nezávislost na dodavatelích energie. Vytápění by mělo být možné pomocí vlastní výroby energie z fotovoltaických nebo solárních tepelných systémů. Cíl decentralizovaného zásobování teplem bez závislosti na vnějších zdrojích a bez poškozování naší planety považujeme za důležitý stavební kámen pro budoucnost nás všech.

 

V době energetické a klimatické krize je váš podnikatelský nápad s "tepelnou baterií" aktuálnější než kdy jindy. Můžete tento koncept a jeho výhody vysvětlit podrobněji?

SoulHeat je název naší tepelné baterie, která uchovává energii ze solárních kolektorů, fotovoltaiky nebo jiných zdrojů energie po dlouhou dobu (>měsíce) po jejím uložení beze ztrát. Tuto energii pak lze v zimě využít k vytápění obytných prostor a ohřevu vody. SoulHeat je založen na zcela reverzibilním, tj. opakovaně opakovatelném, chemickém procesu, který snižuje provozní náklady na vytápění budov na minimální spotřebu elektrické energie oběhových čerpadel (~100 €/rok) bez jakýchkoli emisí skleníkových plynů. SoulHeat je zcela nezávislý na geologických podmínkách (na rozdíl od tepelných čerpadel využívajících zemní zdroje). Systém SoulHeat lze také snadno kombinovat se vzduchovými tepelnými čerpadly a výrazně tak zvýšit jejich účinnost (až čtyřnásobně) v chladných zimních měsících. Stejně tak modulární konstrukce a vysoká teplota chemické reakce (až 65 °C) nabízí možnost vytápět i staré budovy v odlehlých oblastech bez emisí. Vzhledem k tomu, že se energie v teplých měsících roku vyrábí a skladuje na místě, SoulHeat nejen ulevuje elektrické síti, ale také poskytuje zákazníkům trvalou nezávislost na cenách paliv a komodit.

 

Kdo vás podporuje při vývoji nebo na počátku vaší cesty? Museli jste překonávat nějaké obtíže?

Především nám věřil hornorakouský akcelerátor tech2b. Zde jsme se seznámili s Wolfgangem Bauerem, naším hlavním kontaktním pracovníkem, velmi zkušeným technikem, který nás dodnes podporuje radou a pomocí. Poté jsme získali další grant od spolkové země Horní Rakousko, který jsme zahájili s pomocí BizUp. To nám umožnilo postavit první větší prototyp a také provést numerická šetření s kompetenčním centrem K1-MET. V dalším průběhu měly velký význam finanční odměny a akcelerační program GreenStart, ale zejména pro hardwarově náročný start-up, jako jsme my, bude naším hlavním cílem najít správné investory.

 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Do pěti let chceme již umožnit bezemisní vytápění mnoha lidem v jejich vlastních domech a zavést další měřítko, využití SoulHeat pro lokální topné sítě. Naším cílem je, aby energie z léta zajišťovala teplo v zimě, aniž by zatěžovala naši planetu.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online