26. 05. 2020
Průmysl 4.0 Zdravotnictví

Nový projekt NABIAM, který vznikl za podpory Evropského regionu Dunaj Vltava, propojuje spolupracující partnery z Horního Rakouska a Jižních Čech v oblasti nanotechnologie, biosenzorů a aditivní výroby. Společně by mohly přinést inovace na trh v oblasti zdravotnické technologie.

Technologie plastů a zdravotnické technologie patří mezi silné oblasti v obou regionech. Obě země mají odborníky v oblasti výzkumu, podnikání i start-upů. Je však nutné posílit vytváření sítí a spolupráci, neboť aktéři vědí příliš málo o stěžejních kompetencích, které existují v regionech. Stávající know-how není bezbariérově přístupné a zejména inovativní start-upy nemají přístup k technologicky vyspělým výrobním a výzkumným zařízením. Právě to chce vyřešit projekt NABIAM propojením potencionálních partnerů spolupráce pro mezitechnologické společné projekty se zaměřením na lékařské aplikace.

 

NABIAM je zkratka pro NAnotechnologie, BIosenzory a aditivní výrobu (Additive Manufacturing). Cílem projektu je navázat dlouhodobé vztahy s příslušnými zainteresovanými subjekty z oblasti výzkumu, vývoje a podnikání v Horním Rakousku a Jižních Čechách v oblastech polymerní elektroniky a zdravotnické technologie, se zaměřením na témata biosenzorů, nanotechnologií a aditivní výroby. Tato inovační síť posílí konkurenceschopnost a inovační sílu obou projektových regionů. „Společně s mapováním kompetencí pro polymerovou elektroniku a zdravotnickou technologii se v budoucnu rychle vytvoří konsorcia projektů na konkrétní témata, podle našeho hesla: Inovace prostřednictvím spolupráce," říká Wolfgang Bohmayr, manažer Plastového klastru Business Upper Austria. Projekt je financován prostřednictvím regionálních, národních a evropských programů. NABIAM získal finanční prostředky ve výši 85 % z celkově 216.000 EUR v programu INTERREG Rakousko-Česká Republika resp. Fondu pro regionální rozvoj Evropské Unie.

 

Foto: © Jihočeská univerzita


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro milovníky s batohem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Re-open EU