06. 03. 2020
Průmysl 4.0 Vysoké školy

V Německu dochází přibližně každé dvě minuty k dopravní nehodě zaviněné srážkou s divokým zvířetem. Značky, upozorňující na pohyb zvěře, přitom pomáhají jen částečně.

Startup wuidi vyvinul aplikaci varování před divokou zvěří, která vychází z policejních statistik dopravních nehod v Bavorsku a byla již uvedena do provozu. Projekt WilDa, který vznikl v Technologickém kampusu ve Freyungu (v oddělení geoinformatiky) za podpory Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury, jde ještě o krok dál. Nabízí řidičům v konkrétních situacích varování před nebezpečím srážky s divokou zvěří. S pomocí parametrů, jako je denní a roční doba, počasí, dopravní situace, zemědělské využití krajiny a vegetace, je možné dynamicky předpovídat riziko srážky.


Pokud se mohou účastníci silničního provozu spolehnout na to, že varování znamená konkrétní riziko, mohou tomu odpovídacím způsobem přizpůsobit svou jízdu a například snížením rychlosti předejít nebezpečí srážky se zvěří.

 

Jak to celé funguje?

Systém funguje za pomoci umělé inteligence, přičemž jsou využívány vzorové algoritmy a zkušební data. Jedná se o výše jmenované parametry z oblasti životního prostředí a s nimi spojené statistiky o dopravních nehodách. Systém tak může vyhodnocovat, jaké podmínky přispívají v konkrétních místech ke srážkám se zvěří. Jedná se například o zemědělské využívání krajiny, kdy jsou konkrétní plodiny zdrojem potravy pro divokou zvěř, déšť, mlhu nebo stav silnic v určitých místech.

 

Jaké další výzvy by měl projekt řešit?

Aktuálně mají autoři k dispozici pouze georeferenční data o dopravních nehodách vinou srážky s divokou zvěří na území Bavorska. Pro zvýšení kvality systému varování by bylo nezbytné získat také data z ostatních spolkových zemí, protože aplikace by měla v budoucnu fungovat v celém Německu i v dalších evropských státech. Další výzvou je také objem dat. Zkušební data tvoří informace o cca milionu dopravních nehod se zvěří a 4 terabity dat o životním prostředí, která musí systém zpracovat.

Jaké využití je reálné v budoucnu?

Systém WilDa by měl být integrován do navigačních systému a také při nezávislé jízdě by měl prognózou rizika ulehčit přizpůsobení jízdy konkrétní situaci.

 

Fakta o projektu:
1 mil. nehod s divokou zvěří jako zkušební data
2,5 mld. dat o dopravě
4 TB dat celkově
40 % pravidelných uživatelů aplikace
10 partnerů a přidružených partnerů
8 pracovníků projektu
Částka dotace: 1,1 mil.
Období realizace: 4/2017 – 3/2020
Účastníci projektu: Technische Hochschule Deggendorf, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg a další přidružení partneři
Autor projektu: wuidi GmbH


Zdroje: Portréty projektů m-Fund, 7 otázek k projektu WilDa – rozhovor s prof. Dr. Wolfgangem Dornerem, vedoucím projektu mFUND „Dynamické varování před srážkou se zvěří s využitím různých dat o dopravní situaci, nehodách, životním prostředí a informací Big Data" (WilDa)
https://wuidi.com
wilda-projekt.de

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Cestování po Evropě

Cestování po Evropě

Aktuální informace k cestám po Evropském regionu Dunaj-Vltava

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Sítě pro startupy a aktuální online nabídky

Info řada

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro milovníky s batohem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

Hrady a zámky

Hrady a zámky

Virtuální cesta po památkách

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka