06. 03. 2020
Průmysl 4.0 Vysoké školy

V Německu dochází přibližně každé dvě minuty k dopravní nehodě zaviněné srážkou s divokým zvířetem. Značky, upozorňující na pohyb zvěře, přitom pomáhají jen částečně.

Startup wuidi vyvinul aplikaci varování před divokou zvěří, která vychází z policejních statistik dopravních nehod v Bavorsku a byla již uvedena do provozu. Projekt WilDa, který vznikl v Technologickém kampusu ve Freyungu (v oddělení geoinformatiky) za podpory Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury, jde ještě o krok dál. Nabízí řidičům v konkrétních situacích varování před nebezpečím srážky s divokou zvěří. S pomocí parametrů, jako je denní a roční doba, počasí, dopravní situace, zemědělské využití krajiny a vegetace, je možné dynamicky předpovídat riziko srážky.


Pokud se mohou účastníci silničního provozu spolehnout na to, že varování znamená konkrétní riziko, mohou tomu odpovídacím způsobem přizpůsobit svou jízdu a například snížením rychlosti předejít nebezpečí srážky se zvěří.

 

Jak to celé funguje?

Systém funguje za pomoci umělé inteligence, přičemž jsou využívány vzorové algoritmy a zkušební data. Jedná se o výše jmenované parametry z oblasti životního prostředí a s nimi spojené statistiky o dopravních nehodách. Systém tak může vyhodnocovat, jaké podmínky přispívají v konkrétních místech ke srážkám se zvěří. Jedná se například o zemědělské využívání krajiny, kdy jsou konkrétní plodiny zdrojem potravy pro divokou zvěř, déšť, mlhu nebo stav silnic v určitých místech.

 

Jaké další výzvy by měl projekt řešit?

Aktuálně mají autoři k dispozici pouze georeferenční data o dopravních nehodách vinou srážky s divokou zvěří na území Bavorska. Pro zvýšení kvality systému varování by bylo nezbytné získat také data z ostatních spolkových zemí, protože aplikace by měla v budoucnu fungovat v celém Německu i v dalších evropských státech. Další výzvou je také objem dat. Zkušební data tvoří informace o cca milionu dopravních nehod se zvěří a 4 terabity dat o životním prostředí, která musí systém zpracovat.

Jaké využití je reálné v budoucnu?

Systém WilDa by měl být integrován do navigačních systému a také při nezávislé jízdě by měl prognózou rizika ulehčit přizpůsobení jízdy konkrétní situaci.

 

Fakta o projektu:
1 mil. nehod s divokou zvěří jako zkušební data
2,5 mld. dat o dopravě
4 TB dat celkově
40 % pravidelných uživatelů aplikace
10 partnerů a přidružených partnerů
8 pracovníků projektu
Částka dotace: 1,1 mil.
Období realizace: 4/2017 – 3/2020
Účastníci projektu: Technische Hochschule Deggendorf, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg a další přidružení partneři
Autor projektu: wuidi GmbH


Zdroje: Portréty projektů m-Fund, 7 otázek k projektu WilDa – rozhovor s prof. Dr. Wolfgangem Dornerem, vedoucím projektu mFUND „Dynamické varování před srážkou se zvěří s využitím různých dat o dopravní situaci, nehodách, životním prostředí a informací Big Data" (WilDa)
https://wuidi.com
wilda-projekt.de

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online