Strategie mají sloužit k posílení sociálních a technologických inovací v oblasti zdravotnictví v Evropském regionu Dunaj-Vltava. Stěžejním bodem zájmu je výměna znalostí mezi zúčastněnými regiony a vybudování dlouhodobé spolupráce v oblasti zdravotnictví. Zdravotnictví je důležitým hospodářským faktorem a podmínkou pro hospodářský blahobyt, který zlepšuje produktivitu, nabídku pracovních sil a výdaje veřejného sektoru. Sociální a technologické inovace ve zdravotnictví přispívají k inteligentnímu, dlouhodobému a integrativnímu růstu a mohou být ERDV, jako v regionu venkovského charakteru, chápány jako šance.

Zaměření:

  • Optimalizace přístupu obyvatelstva k přeshraniční zdravotní péči (např. další rozvoj v oblasti ambulantních a stacionárních přeshraničních zdravotnických služeb, Smlouva v oblasti záchranářství, atd.) Tematický manažement: země Dolní Rakousko / Mag. Elke Ledl
  • Zlepšení zdravotní prevence a péče obyvatel ve venkovském regionu ERDV pomocí zavedení nových technologií a řešení (např. zintenzivnění nadregionální/přeshraniční odborné výměny v oblasti Digital health, inteligentní cloudové a softwarové řešení pro zdravotnická zařízení, chytré textily pro domácí péči a pro monitoring zdravotního stavu, sebemonitoring pomocí aplikací při chronických chorobách, atd.)

Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online