DDM4SME - Transdisciplinary Digital Education in Data-Driven Management: Innovative, Sustainable and Inclusive Approaches to Support StartUps, Small and Medium-Sized Enterprises in Europe

In a data economy, businesses have large amounts of data available that enable them to make data-based decisions (Data-Driven Management, “DDM”). This applies not only to tech companies, but increasingly to data-intensive SMEs and Start-ups. In many cases, automated systems (e.g. Artificial Intelligence) are used to prepare or make business decisions on the basis of data. However, accessing and analyzing data requires a broad spectrum of competences and skills: Technical understanding and organisational knowledge is required. Furthermore, accessing and analyzing data requires a broad spectrum of legal knowledge, as companies and employees need to know how data can be used in accordance with legal provisions (IP rights, data protection etc), which unintended side-effects occur (e.g. discrimination) and which legal risks (e.g. liability) DDM entails and how they can be avoided. Therefore, a competent handling of automated systems and related technologies for DDM constitutes a key competence in a data economy. OBJECTIVES: DDM4SME develops and provides education on potentials, challenges and (legal and societal) risks of DDM. Knowledge will be provided on the legal, societal, technical and organizational dimension and on how DDM can be implemented in order to avoid risks and drawbacks (e.g. liability and discrimination). Thereby, the objective of DDM4SME is to provide education which fosters employability of learners and increases competitiveness of businesses. Furthermore, the education provided by DDM4SME shall fister constructive, but critical thinking towards autonomous systems.

Země AT
Organizace Podunajská univerzita Krems
V rámci projektu Centrum duševního vlastnictví, mediálního a inovačního práva
Odkaz www.ddm4sme.eu
Rámec a program financování Erasmus+, KA2 - Strategická partnerství
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online