Posilování spolupráce mezi JU a Verein für Fisch- und Gewässerökologie

Rozvoj spolupráce mezi Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v ČB (FROV JU) - vedoucí partner a ekologickým spolkem Verein für Fisch - und Gewässerökologie (VFG) - partner. Spolupráce probíhá za podpory Bundesamt für Wasserwirtschart (BAW). Navazujeme na práci s rybářskou odbornou a laickou veřejností v obou regionech a na projekty FMP z let 2011/13. Aktivity spolupráce: 1. Série pracovních setkání, odborných exkurzí a dalších aktivit za účelem rozvoje spolupráce institucí. Společně s pracovními setkáními s rybářskými svazy a VFG za účelem přenosu znalostí a výsledků aktivit v projektu a související VaV činnosti. 2. 2 Odborné konference za účelem podpory výsledků VaV práce. 3. Podpora výzkumu využití funkční aplikace v reálných podmínkách regionů: Využití žlutých desek pod vodní hladinou pro přilákání suchozemského hmyzu, který se po dosednutí na hladinou stane přirozenou součástí potravy chovaných ryb. Účinnost bude hodnocena v přežití vysazeného plůdku, jeho růstu a kondici. Dále využitelnost světelných lákadel nad vodní hladinou se stejným cílem i hodnocením účinnosti. 4. Poster - grafická příprava a tisk posteru (následná prezentace výstupů projektu v období udržitelnosti). Prezentace projektu na konferencích a dalších vhodných akcích v regionu. 5. Návrh odborného článku ke zkoumané tematice s dedikací projektu. 6. Nad plán projektových akcí jsme vlastními náklady vytvořili videoprofil projektu.

Datum 1. 1. 2018 - 31. 3. 2019
Země CZ
Organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
V rámci projektu Faculty of Fisheries and Protection of Waters
Rámec a program financování EFRE 2014-2021 ETZ, Interreg AT-CZ
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online