Přeshraniční spolupráce – matematické modelování multifyzikálních procesů

Projekt byl zaměřen na rozvoj přeshraniční spolupráce (Jihočeská univerzita - JU, Johannes Kepler University – JKU Linz) v oblasti matematického modelování multifyzikálních procesů formou vzdělávání a motivace talentovaných studentů. Projekt se skládal ze dvou mini-konferencí (přednáškových dnů) a dvou workshopů na téma matematické modelování. Nejdříve Dr. Petr Císař studenty seznámil s řešením nejzajímavějších problémů aplikovaného výzkumu na ÚKS N. Hrady. Poté Doc. Dr. Stefan Kindermann z Industrial Mathematics Institute JKU objasnil studentům teoretické základy parciálních diferenciálních rovnic (PDR) a numerických metod používaných pro jejich řešení (konkrétně to byla numerická metoda FEM, která je v jádru příslušných softwarových nástrojů). Studenti si pak po úvodní přednášce o modelovacím sw COMSOL Multiphysics prakticky vyzkoušeli práci s tímto sw na workshopu vedeném Dr. Štepánem Papáčkem (JU) a specialisty z firmy Humusoft Praha, s.r.o., která zajišťuje distribuci a metodickou podporu sw produktu COMSOL Multiphysics v České republice.

Datum 1. 7. 2018 - 30. 9. 2019
Země CZ
Organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
V rámci projektu Faculty of Fisheries and Protection of Waters
Rámec a program financování EFRE 2014-2021 ETZ, Interreg AT-CZ
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online